Đề tài : Nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng Module USB 6008 và phần mềm LabView
Người đăng: biendt
,
Ngày cập nhật: 21/08/2021 - 09:17:37
,
Lượt xem: 309

Đề tài : Nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng Module USB 6008 và phần mềm LabView

Tác giả: PGS.TS Trần Sinh Biên
Nguồn: Đại học Hàng Hải Việt Nam


Nội dung tóm tắt tài liệu :

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Trong các hệ thống kỹ thuật nói chung và các dây chuyền sản xuất nói riêng việc đo và giám sát nhiệt độ là một khâu quan trọng vì nhiệt độ là một trong các thông số có trong nhiều quá trình công nghệ. Việc đo lường chính xác giá trị nhiệt độ trong các điều kiện khác nhau và giám sát chúng có ý nghĩa quan trọng góp phần cho hệ thống hoạt động ổn định hơn. Việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới và phần mềm chuyên dụng cho phép việc đo lường và giám sát nhiệt độ linh hoạt hơn. Vì vậy đề tài nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB 6008 và phần mềm LabVIEW là cần thiết.
2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài
Vấn đề nghiên cứu giám sát nhiệt độ đã được nhiều công trinh đề cập đến. Tuy nhiên việc nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB 6008 và phần mềm LabVIEW thể hiện tính linh hoạt hơn trong cả giải pháp về phần cứng cũng như phần mềm. Điều này cho thấy đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao và khả thi trong cả môi trường công nghiệp.
3. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB 6008 và phần mềm LabVIEW.
Đối tượng nghiên cứu: các cảm biến đo nhiệt độ; module USB 6008 và phần mềm LabVIEW.
Phạm vi nghiên cứu: xây dựng mô hình mô phỏng việc giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB 6008.
4. Phương pháp nghiên cứu, kết cấu của công trình nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phương pháp đo và giám sát nhiệt độ. Trên cơ sở đó xây dựng mô hình giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB 6008 và đánh giá kết quả.
Kết cấu của công trình nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương:
Chương 1. Vấn đề đo và giám sát nhiệt độ;
Chương 2. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm LabVIEW;
Chương 3. Giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB 6008 và phàn mềm LabVIEW.
5. Kết quả đạt được của đề tài
Ưng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ thực hành, thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành thuộc khoa Điện - Điện tử. Ưng dụng kết quả nghiên cứu trong việc đo và giám sát nhiệt độ trong
thực tế.

Bình Luận
Cùng danh mục: Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
1 ĐAMH ĐKTĐ Đo lưu lượng nước dùng thu phát hồng ngoại
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/11/2021 - 08:11:38
,
Lượt xem: 45
2 Đồ án Mạch khuếch đại công suất âm tần 90-300W
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/10/2021 - 08:15:19
,
Lượt xem: 176
3 Đề tài : Ứng dụng LabVIEW điều khiển cảm biến siêu âm ghép nối với máy tính
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/08/2021 - 08:04:59
,
Lượt xem: 318
4 Đề tài xây dựng đồng hồ thời gian thực hiện thị trên LED 7 thanh AT89C52 + DS1307
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/06/2019 - 09:27:18
,
Lượt xem: 2229
5 Luận văn nghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung - PWM cho bộ nghich lưu đa bậc ghép tầng.
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/05/2019 - 09:42:51
,
Lượt xem: 1372
6 Bài báo ứng dụng FPGA điều khiển vector không gian cho AC-AC Maxtrix converter 3 pha
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/08/2017 - 05:16:08
,
Lượt xem: 3199
7 Luận văn mô phỏng và thiết kế mạch sạc Acquy từ năng lượng mặt trời
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 30/06/2017 - 10:16:10
,
Lượt xem: 4237
8 Luận văn ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi AD & DA
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/10/2016 - 07:04:57
,
Lượt xem: 2178
9 Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/10/2016 - 07:27:42
,
Lượt xem: 1992
10 Đồ án Thiết kế và lắp ráp bộ chỉnh lưu cho động cơ một chiều
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/08/2016 - 06:40:26
,
Lượt xem: 3031
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 ĐAMH ĐKTĐ Đo lưu lượng nước dùng thu phát hồng ngoại
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/11/2021 - 08:11:38
,
Lượt xem: 45
2 Thí nghiệm điện tử tương tự - ĐH KT Công Nghệ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 18/10/2021 - 08:27:42
,
Lượt xem: 149
3 Đồ án Mạch khuếch đại công suất âm tần 90-300W
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/10/2021 - 08:15:19
,
Lượt xem: 176
4 Lập trình Labview và ứng dụng trong đo lường điều khiển
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 29/08/2021 - 10:28:07
,
Lượt xem: 383
5 Đề tài : Ứng dụng LabVIEW điều khiển cảm biến siêu âm ghép nối với máy tính
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/08/2021 - 08:04:59
,
Lượt xem: 318
6 Fly-back transformer design instructions
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 27/07/2021 - 09:00:26
,
Lượt xem: 456
7 Bài báo : Nghiên cứu tiêu chuẩn và phương pháp tối ưu công suất phát của hệ thống điện mặt trời nối lưới : Xét cho trường hợp lưới điện hạ thế 1 pha
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2021 - 01:49:48
,
Lượt xem: 299
8 Tiếng anh chuyên ngành Điện - Điện Tử
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 18/07/2021 - 09:45:07
,
Lượt xem: 700
9 Tút tài liệu hướng dẫn lập trình giao diện C# với RS232
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2021 - 11:09:59
,
Lượt xem: 575
10 Giới thiệu Lập trình LabView
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/03/2021 - 05:31:20
,
Lượt xem: 724
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết Website