Hướng dẫn nạp Xu và số lượt tải thưởng

HƯỚNG DẪN NẠP XU VÀ LƯỢT TẢI THƯỞNG

Quy định: 1000 đ = 1 Xu

Khi thành viên thực hiện việc nạp tiền vào tài khoản. Số tiền được quy đổi ra số Xu tương ứng và sử dụng với mục đích :

- Để tải các tài liệu có tính phí (Xu). Số dư Xu tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng tài liệu muốn tải.

- Để có thêm số lượt tải lưu trữ (số lượt tải thưởng). Dùng để tải các tài liệu khác trong khi 1 ngày giới hạn số lượt tải miễn phí đã hết. Số lượt tải thưởng này sẽ bị trừ dần khi các bạn download các tài nguyên trên website.

Hiện tại chúng tôi áp dụng 2 phương thức nạp tiền vào tài khoản thành viên:

- Nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng. Dùng số tài khoản ngân hàng của các bạn chuyển khoản qua tài khoản của chúng tôi. Phương thức và chi tiết hướng dẫn ở dưới.

- Nạp tiền thông qua ví điện tử. Dùng ví điện tử của các bản chuyển tiền qua ví điện tử của chúng tôi. Phương thức và chi tiết hướng dẫn ở dưới.

1) Nạp Xu/lượt tải thưởng bằng chuyển khoản ngân hàng

- Số tài khoản ngân hàng chuyển khoản: 09868980748
- Chủ tài khoản: NGUYEN VAN BIEN
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

a. Nạp Xu vào tài khoản để tải các tài liệu có phí.

- Cấu trúc nội dung trong chuyển khoản: Mã số thành viên + X

Ví dụ: Thành viên A có mã thành viên là bdt000008. Vậy cấu trúc nội dung chuyển khoản là bdt000008+X hoặc bdt000008 X.
- Khi bạn chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng trên và nội dung cấu trúc này. Chúng tôi xác nhận và cập nhật số Xu tương ứng vào tài khoản của các bạn.

b. Nạp Xu vào tài khoản và quy đổi thành số lượt tải thưởng.

- Cấu trúc nội dung trong chuyển khoản: Mã số thành viên + D

Ví dụ: Thành viên A có mã thành viên là bdt000008. Vậy cấu trúc nội dung chuyển khoản là bdt000008+D hoặc bdt000008 D.

- Khi bạn chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng trên và nội dung cấu trúc này. Chúng tôi xác nhận và cập nhật số Xu và chuyển đổi thành số lượt tải thưởng tương ứng như sau :

Nạp 20.000đ (+20 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 20
Nạp 50.000đ (+50 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 70
Nạp 100.000đ (+100 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng:150
Nạp 200.000đ (+200 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 300
Nạp 500.000đ (+500 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 750
Nạp 1.000.000đ (+1000 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng:1500

- Số lượt tải thưởng các bạn không thể dùng để tải các tải liệu có tính Phí (Xu).

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào tài khoản thành viên của bạn.

Trường hợp: Sau khoảng 15 phút mà bạn không nhận được Xu/lượt tải thưởng vui lòng liên hệ số hotline/zalo ở dưới.

2) Nạp Xu/lượt tải thưởng bằng ví điện tử MOMO

Mã QR của ví điện tử Momo và Quét thanh toán mã dưới đây

Nội dung lời nhắn : Mã số thành viên + X hoặc D

a. Nạp Xu vào tài khoản để tải các tài liệu có phí.

- Cấu trúc nội dung trong chuyển khoản: Mã số thành viên + X

Ví dụ: Thành viên A có mã thành viên là bdt000008. Vậy cấu trúc nội dung chuyển khoản là bdt000008+X hoặc bdt000008 X.
- Khi bạn chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng trên và nội dung cấu trúc này. Chúng tôi xác nhận và cập nhật số Xu tương ứng vào tài khoản của các bạn.

b. Nạp Xu vào tài khoản và quy đổi thành số lượt tải thưởng.

- Cấu trúc nội dung trong chuyển khoản: Mã số thành viên + D

Ví dụ: Thành viên A có mã thành viên là bdt000008. Vậy cấu trúc nội dung chuyển khoản là bdt000008+D hoặc bdt000008 D.

- Khi bạn chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng trên và nội dung cấu trúc này. Chúng tôi xác nhận và cập nhật số Xu và chuyển đổi thành số lượt tải thưởng tương ứng như sau :

Nạp 20.000đ (+20 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 20
Nạp 50.000đ (+50 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 70
Nạp 100.000đ (+100 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 150
Nạp 200.000đ (+200 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 300
Nạp 500.000đ (+500 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng: 750
Nạp 1.000.000đ (+1000 Xu vào tài khoản) quy đổi số lượt tải thưởng:1500

- Số lượt tải thưởng các bạn không thể dùng để tải các tải liệu có tính Phí (Xu).

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào tài khoản thành viên của bạn.

Trường hợpSau khoảng 15 phút mà bạn không nhận được Xu/lượt tải thưởng vui lòng liên hệ số hotline/zalo ở dưới.

--------

Hỗ trợ giao dịch và giải đáp thông tin:
Hotline/zalo: 0986898074
Email: biendt@hqdt.vn