Số lượt tải miễn phí/ngày

Xin chào các bạn!

Do tài nguyên hệ thống không cho phép. Chúng tôi giới hạn thành viên tải miễn phí 1 ngày là 2 lần tải (trừ các tài liệu có phí). Khi hết số lần tải miễn phí trong 1 ngày, để tiếp tục download tài liệu, file đính kèm các bạn lựa chọn và làm như sau :

1- Chờ đến ngày hôm sau, hệ thống sẽ tự động reset và các bạn được tải miễn phí 2 lần. Trừ tài liệu các tài liệu có tính phí Xu.

2- Đóng góp tài liệu hoặc chia sẻ bài viết. Chúng tôi sẽ cộng số lượt tải thưởng và Xu cho các bạn tùy theo nội dung tài liệu và bài viết. Số tải thưởng này không bị reset và dùng khi nào cho đến hết lượt tải.

3- Nạp tiền và quy đổi từ Xu sang số lượt tải thưởng (tỉ lệ quy đổi chúng tôi mô tả chi tiết ở phần nạp Xu. Nạp Xu ở đây). Số tải thưởng quy đổi này không bị reset và dùng khi nào cho đến hết lượt tải.

Trân trọng cảm ơn!