20 Đề bài tập thực hành S7-1200 [CDA Training]
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 23/04/2022 - 09:53:10
|
Tác giả: Lê Phước Sinh
|
Nguồn:

20 Đề bài tập thực hành S7-1200 [CDA Training]

2890 129

Bao gồm 20 bài tập thực hành trên KIT S71200, đây chỉ là đề bài, yêu cầu, sơ đồ đấu nối và chưa có lập trình :
- Bài 1 : Tổng quan KIT S7-1200
- Bài 2 : Làm quen phần mềm TIA PORTAL 12
- Bài 3 : Điều khiển ON/OFF
- Bài 4 : Chọn chế độ điều khiển và truyền bằng băng tải
- Bài 5 : Đèn giao thông
- Bài 6 : Cấp gạo vào xe
- Bài 7 : Mở máy và đảo chiều động cơ không đồng bộ
- Bài 8 : Thực hành thiết bị điện
- Bài 9 : Thực hành biến tần cơ bản
- Bài 10 : Thực hành lệnh Rotate
- Bài 11 : Thang nâng hàng
- Bài 12 : Bàn chở vật tư động cơ KĐB 3 pha
- Bài 13 : Thực hành Encoder
- Bài 14 : Thực hành Analog
- Bài 15 : Thực hành PWM
- Bài 16 : Thực hành Motion Control
- Bài 17 : Bàn chở vật tư động cơ bước
- Bài 18 : Thực hành PID
- Bài 19 : Ethernet và Point to Point communication
- Bài 20 : Ôn tập

Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Tự Động Hóa
# Tên tệp
1 File Giáo trình môn học PLC Mitsubishi [ĐH Công nghiệp HCM]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 16/10/2023 - 09:06:16
,
Lượt xem: 612
2 File Khóa học Thiết bị FA dành cho người lần đầu sử dụng PLC (Mitsubishi)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2023 - 08:41:41
,
Lượt xem: 388
3 File Mạng truyền thông công nghiệp - ĐH Bách Khoa Hà Nội
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/08/2023 - 08:54:53
,
Lượt xem: 441
4 File Khóa học cơ bản và nâng cao GX Work 2 - Mitsubishi
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/05/2023 - 08:29:04
,
Lượt xem: 623
5 File Lý thuyết kĩ thuật điều khiển tự động IUH
Người đăng: hoangpipo
,
Ngày đăng: 05/01/2023 - 09:37:26
,
Lượt xem: 2015
6 File Lựa chọn mới cho điều khiển và bảo vệ các thiết bị động lực - Schneider Electric
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/10/2022 - 09:04:19
,
Lượt xem: 837
7 File Phương pháp tính chọn động cơ cho cơ cấu nâng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 08:39:58
,
Lượt xem: 641
8 File Điều khiển Robot Công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/08/2022 - 09:43:34
,
Lượt xem: 686
9 File Các bài tập ứng dụng PLC Mitsubishi
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:16:25
,
Lượt xem: 845
10 File Bài tập & Hướng dẫn giải lập trình PLC S7-300
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/06/2022 - 06:40:09
,
Lượt xem: 1423
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 80
2 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 152
3 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 96
4 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 256
5 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 727
6 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 356
7 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 333
8 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 361
9 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 328
10 File Đề tài Robot dò line điều khiển qua điện thoại dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 09:53:12
,
Lượt xem: 461