Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 24/03/2024 - 10:33:31
|
Tác giả: Nguyễn Bảo Trung
|
Nguồn:

Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio

243 5

Hiện nay Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động. Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi vào nền kinh tế đưa đến những đổi thay
chưa từng có trong lịch sử loài người. Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ có ảnh hưởng quyết định đến chiến lược phát triển đất nước, Nhà nước ta đã ra sức đào tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khuyến khích đầu tư
nhằm phát triển nhanh nền khoa học kỹ thuật nước nhà.
Là sinh viên của chuyên ngành điện công nghiệp và dân dụng, sau thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, được sự giảng dạy tận tình của các thầy cô cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, em đã được giao đề tài tốt nghiệp “Thiết kế chế tạo máy đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc”. Khi được giao đồ án tốt nghiệp, xác định đây là công việc quan trọng nhằm đánh giá lại toàn bộ kiến thức mà mình đã tiếp thu được trong quá trình học tập tại trường, em đã có nhiều cố gắng. Đề tài này là một đề tài thiết rất cần thiết ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Vì hiện tại tình hình dịch bênh COVID – 19 đang lây lan khắp nơi trên toàn thế giới mà các thiết bị đo thân nhiệt lại rất thô sơ và phải dùng đến sức người để sử dụng, cho nên trong đồ án này em chỉ tập trung đi sâu vào công việc chính là , nghiên cứu chế tạo máy đo thần nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc, sử dụng cảm biến không tiếp xúc TN901. Đồ án gồm 3 phần
*Chương 1 Tìm hiểu những phương pháp đo nhiệt
*Chương 2. Tìm hiểu về cấu trúc các vi điều khiển
*Chương 3. Thiết kế, chế tạo máy đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc

Bình Luận
Cùng danh mục: Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
1 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 309
2 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 822
3 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 397
4 File Đề tài Robot dò line điều khiển qua điện thoại dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 09:53:12
,
Lượt xem: 512
5 File Đề tài Điều khiển & Giám sát nhà cao tầng dùng vi xử lý 89C51
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/10/2023 - 07:39:40
,
Lượt xem: 472
6 File Đề tài Mô hình Robot hai bánh tự cân bằng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/10/2023 - 07:12:43
,
Lượt xem: 488
7 File Luận văn So sánh các kỹ thuật điều chế gián đoạn cho bộ nghịch lưu áp đa bậc
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/10/2023 - 09:24:20
,
Lượt xem: 361
8 File Luận văn Nghiên cứu và xây dựng một số hệ đo mưa ứng dụng vào hệ thống cảnh báo trượt đất
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/10/2023 - 08:57:09
,
Lượt xem: 320
9 File Đồ án Thiết kế hệ thống tưới cây tự động dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/09/2023 - 09:37:50
,
Lượt xem: 913
10 File Slile Kỹ thuật điều chế 2 trạng thái cho nghịch lưu đa bậc
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2023 - 09:19:51
,
Lượt xem: 240
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 73
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 123
3 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 129
4 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 309
5 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 822
6 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 397
7 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 367
8 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 403
9 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 362
10 File Đề tài Robot dò line điều khiển qua điện thoại dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 09:53:12
,
Lượt xem: 512