Đề tài Robot dò line điều khiển qua điện thoại dùng Arduino
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 12/11/2023 - 09:53:12
|
Tác giả: Nguyễn Quốc An
|
Nguồn:

Đề tài Robot dò line điều khiển qua điện thoại dùng Arduino

559 5

1.1 Giới thiệu đề tài
Ngày nay, robotic đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn trong sản xuất công nghiệp cũng nhƣ trong đời sống. Sản xuất robot là nghành công nghiệp trị giá hàng tỉ USD và ngày càng phát triển mạnh, trong các họ robot chúng ta không thể không nhắc tới mobile robot với những đặc thù riêng mà các loại robot khác không có. Mobile robot có thể di chuyển một cách rất linh hoạt, do đó tạo nên không gian hoạt động lớn và cho đến nay nó đã dần khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, thu hút đƣợc rất nhiều sự đầu tƣ và nghiên cứu. Mobile robot cũng đƣợc chia ra làm nhiều loại: robot học đƣờng đi, robot dò đƣờng line, robot tránh vật cản, robot tìm đƣờng cho mê cung,…trong số đó robot dò đƣờng line, tránh vật cản dễ dàng ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Việc phát triển loại robot này sẽ phục vụ rất đắc lực cho con ngƣời.
1.2 Mục đích đề tài
Robot dò line vừa có nhiều ứng dụng trong thực tế vừa dễ dàng để sinh viên vận dụng những kiến thức tiếp thu đƣợc trên giảng đƣờng vào nó. Với những kết cấu cơ khí đơn giản nhƣng lại có thể kết hợp đƣợc với khá nhiều thành phần điện tử (encoder, sensor xác định đƣờng line, sensor đo khoảng cách…) nên những Robot này rất phù hợp để sinh viên học tập và nghiên cứu thêm về ngành Tự động hóa một cách cụ thể.
1.3 Sơ lược các bƣớc thực hiện
- Trƣớc tiên ta phải chế tạo đƣợc khung xe của robot. Khung xe phải đảm bảo bền chắc và đạt độ chính xác nhất định về việc bố trí các bánh xe và động cơ thông qua việc vẽ trên phần mềm và cắt CNC.

Bình Luận
Cùng danh mục: Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
1 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 344
2 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 358
3 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 899
4 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
5 File Đề tài Điều khiển & Giám sát nhà cao tầng dùng vi xử lý 89C51
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/10/2023 - 07:39:40
,
Lượt xem: 522
6 File Đề tài Mô hình Robot hai bánh tự cân bằng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/10/2023 - 07:12:43
,
Lượt xem: 519
7 File Luận văn So sánh các kỹ thuật điều chế gián đoạn cho bộ nghịch lưu áp đa bậc
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/10/2023 - 09:24:20
,
Lượt xem: 393
8 File Luận văn Nghiên cứu và xây dựng một số hệ đo mưa ứng dụng vào hệ thống cảnh báo trượt đất
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/10/2023 - 08:57:09
,
Lượt xem: 352
9 File Đồ án Thiết kế hệ thống tưới cây tự động dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/09/2023 - 09:37:50
,
Lượt xem: 1008
10 File Slile Kỹ thuật điều chế 2 trạng thái cho nghịch lưu đa bậc
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2023 - 09:19:51
,
Lượt xem: 261
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 162
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 173
3 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 344
4 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 176
5 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 358
6 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 899
7 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
8 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 426
9 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 454
10 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 419