Giáo trình môn học PLC Mitsubishi [ĐH Công nghiệp HCM]
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 16/10/2023 - 09:06:16
|
Tác giả: Lê Hoàng Vinh, Đào Duy Khương, Võ Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Thu Thủy
|
Nguồn:

Giáo trình môn học PLC Mitsubishi [ĐH Công nghiệp HCM]

740 17

Trong những năm gần đây, bộ điều khiển lập trình PLC được sử dụng ngày càng rộng rãi trong công nghiệp ở nước ta như là một giải pháp điều khiển lý ưởng cho việc tự động hoá các quá trình sản xuất. Cùng với sự phát triển của công nghệ máy tính, Hiện nay bộ điều khiển lập trình PLC hay CPU đạt được những ưu thế cơ bản trong ứng dụng điều khiển công nghiệp đáp ứng yêu cầu điều khiển và giám sát hệ thống sản xuất từ đơn giản đến phức tạp với độ tin cây cao. PLC (Programmable logic controller) là một máy tính thu nhỏ nhưng với các iêu chuẩn công nghiệp cao và khả năng lập trình logic mạnh PLC là đầu não quan trọng và linh hoạt trong điều khiển tự động hoá điện công nghiệp. Trong những nhà máy sản xuất tự động hoá hiện nay, ở nhiều cấp độ khác nhau, phương thức điều khiển giám sát (SCADA – supervisory control and data acguisition ) được áp dụng dể dàng với các phần tử điều khiển chấp hành gồm oàn bộ các bộ điều khiển lập trình (PLC)
Môn PLC thuộc trung tâm tự động hoá điện công nghiệp của TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ĐIỆN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM là môn học khai thác sử dụng các bộ điều khiển lập trình (PLC), qua đó giới thiệu các ngôn ngữ lập trình logic phương pháp lập trình công nghệ và các ứng dụng mở ộng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về PLC cho sinh viên để tiếp cận sự điều khiển tự động hoá trong các nhà máy sản xuất hiện đại, góp phần trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nước.
Giáo trình này cung cấp một số khía cạnh của bộ điều khiển lập trình (PLC) dựa trên quá trình tìm hiểu về bộ PLC FX1N thuộc họ FX của hãng Mitsubishi electric. Qua đó giúp cho sinh viên, học sinh có những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động hoá dùng PLC trong công nghiệp, trình bày một số lệnh cơ bản chủ yếu về tập lệnh của PLC Mitsubishi electric, cách cài đặt, sử dụng các lệnh để tạo a chương trình điều khiển và cách sử dụng phần mềm FXGPWIN và phần mềm mô phỏng FX TRAINING BEG –E. Ngoài ra còn có nhiều bài tập đã được giải đáp và nhiều bài tập mở rộng giúp cho sinh viên học sinh phát triển kỹ năng cần hiết trong việc lập trình PLC.


Nội dung của môn học gồm:
- Chương 1: Giới thiệu tổng quan PLC
- Chương 2: Các thiết bị và lệnh cơ bản
- Chương 3: Kỹ thuật lập trình Step Ladder
- Chương 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm FXTRN-BEG-E
- Chương 5: Các bài tập ứng dụng trong PLC FXTRN-BEG-E
- Chương 6: Sử dụng phần mềm FXGP-WIN E
- Chương 7: Lựa chọn, lắp đặt và kiểm tra bảo trì hệ thống PLC

Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Tự Động Hóa
# Tên tệp
1 File Khóa học Thiết bị FA dành cho người lần đầu sử dụng PLC (Mitsubishi)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2023 - 08:41:41
,
Lượt xem: 453
2 File Mạng truyền thông công nghiệp - ĐH Bách Khoa Hà Nội
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/08/2023 - 08:54:53
,
Lượt xem: 508
3 File Khóa học cơ bản và nâng cao GX Work 2 - Mitsubishi
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/05/2023 - 08:29:04
,
Lượt xem: 697
4 File Lý thuyết kĩ thuật điều khiển tự động IUH
Người đăng: hoangpipo
,
Ngày đăng: 05/01/2023 - 09:37:26
,
Lượt xem: 2255
5 File Lựa chọn mới cho điều khiển và bảo vệ các thiết bị động lực - Schneider Electric
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/10/2022 - 09:04:19
,
Lượt xem: 887
6 File Phương pháp tính chọn động cơ cho cơ cấu nâng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 08:39:58
,
Lượt xem: 694
7 File Điều khiển Robot Công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/08/2022 - 09:43:34
,
Lượt xem: 762
8 File Các bài tập ứng dụng PLC Mitsubishi
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:16:25
,
Lượt xem: 993
9 File Bài tập & Hướng dẫn giải lập trình PLC S7-300
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/06/2022 - 06:40:09
,
Lượt xem: 1474
10 File Cơ bản lập trình giao diện HMI - Mitsubishi
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/06/2022 - 09:16:17
,
Lượt xem: 1058
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 162
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 173
3 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 344
4 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 177
5 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 358
6 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 899
7 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
8 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 427
9 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 454
10 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 420