Tính chọn dây dẫn điện theo cường độ dòng điện và độ sụt áp
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 01/11/2023 - 09:19:52
|
Tác giả: Sunwon
|
Nguồn:

Tính chọn dây dẫn điện theo cường độ dòng điện và độ sụt áp

826 23

Tiết diện ruột của dây và cáp điện phải được tính toán dựa trên cường độ dòng điện. Nếu chọn dây cáp cho hệ thống điện áp 0.6/1 (1.2kV) thì phải tính toán dựa trên cả độ sụt áp. Trong đó:


- Cường độ dòng điện định mức phụ thuộc vào phương pháp lắp đặt, nhiệt độ môi trường, số lượng mạch trong cùng một cụm.
- Tiêu chuẩn sụt áp tối đa được quy định theo TCVN 9206:2012 là 5% trong điều kiện mạch bình thường, 10% khi mạch không bình thường. Nếu điện áp đầu ra của dây sụt > 5% so với đầu vào thì phải chọn dây có tiết diện lớn hơn nữa.


Bảng 3-13 (có trong tài liệu) áp dụng theo điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ ruột dẫn 70oC, nhiệt độ môi trường 30oC, nhiệt độ mặt đất 15oC với độ sâu chôn cáp 0.5m. Ngoài ra:


- Khi tra bảng tiết diện dây theo cường độ dòng điện, phải chọn dây có dòng điện tải lớn hơn giá trị yêu cầu. Khi tra bảng tiết diện theo độ sụt áp, phải chọn dây có độ sụt áp nhỏ hơn giá trị yêu cầu.
- Bảng dưới đây áp dụng cho ruột dẫn bằng đồng và nhôm. Độ sụt áp của ruột dẫn nhôm được cho trong bảng 17
- Nếu điều kiện alwps đặt thực tế khác với tiêu chuẩn trên thì phải lấy giá trị yêu cầu chia cho hệ số điều chỉnh được cho trong các bảng 1,2.

Bình Luận
Cùng danh mục: Hướng dẫn, sửa chữa
# Tên tệp
1 File Giáo trình Sửa chữa board mạch máy lạnh CB
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/10/2023 - 09:02:05
,
Lượt xem: 2663
2 File Tài liệu giảng dạy Sửa chữa board mạch máy lạnh nâng cao
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2023 - 06:55:05
,
Lượt xem: 2778
3 File Thực hành điện tử từ A-Z - TT Điện tử NVT
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2023 - 10:05:17
,
Lượt xem: 558
4 File Hướng dẫn sử dụng phần mềm kỹ thuật Melsoft GX Works3 cơ bản
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2023 - 09:48:26
,
Lượt xem: 670
5 File Sửa chữa thiết bị điện - điện tử gia dụng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2023 - 09:56:54
,
Lượt xem: 638
6 File Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 27/08/2023 - 08:05:20
,
Lượt xem: 558
7 File Giáo trình tài liệu học sửa chữa Board-Mono
Người đăng: hoangpipo
,
Ngày đăng: 08/05/2023 - 01:46:28
,
Lượt xem: 5189
8 File Giáo trình mô đun bảo dưỡng động cơ điện - Nghề sửa chữa máy nông nghiệp
Người đăng: hoangpipo
,
Ngày đăng: 08/05/2023 - 01:43:47
,
Lượt xem: 509
9 File Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ [ dòng Altivar của Schneider]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/11/2022 - 09:36:47
,
Lượt xem: 673
10 File Máy giặt Panasonic Inverter cửa trước : Lắp đặt, Lỗi và cách sửa chữa
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/09/2022 - 03:02:26
,
Lượt xem: 753
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 228
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 207
3 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 415
4 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 221
5 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 399
6 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 979
7 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
8 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 468
9 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 481
10 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 492