Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 27/08/2023 - 08:05:20
|
Tác giả: Schneider Electric S.A
|
Nguồn: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

559 6

Tài liệu được dịch từ bản tiếng anh: Electrical Installation Guide According to IEC International Standards


Cuốn” Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện” này dành cho các kỹ sư điện làm công tác thiết kế, thực hiện, giám sát hoặc bảo trì trong lĩnh vực lắp điện tương hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của Hội đồng kỹ thuật điện quốc tế (IEC). “ Các giải pháp kỹ thuật nào nhằm đảm bảo thỏa mãn tất các quy định về an toàn”, đó là câu hỏi thường xuyên được đặt ra khi soạn thảo quyển sách này.


Tiêu chuẩn quốc tế như IEC 364 về “ Lắp đặt điện trong công trình xây dựng” xác định một cách bao quát các quy tắc cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và các quy định về đặc tính làm việc của mọi dạng lắp đặt điện. Do tiêu chuẩn cần có tính bao quát và có thể áp dụng với mọi sản phẩm cũng như các giải pháp kỹ thuật khác được sử dụng trên thế giới, văn bản các quy định của IEC được việt một các phức tạp và được trình bày theo môi trình tự dễ ứng dụng. Các tiêu chuẩn, vì vậy không thể xem như một cẩm nang ứng dụng mà chỉ có thể là các tài liệu tham khảo.
Mục đích của quyển” Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện” này là khảo sát vấn đề thiết kế lắp đặt điện tương hợp với tiêu chuẩn IEC 3364 và các tiêu chuẩn IEC khác một các rõ ràng, thực tiễn và hệ thống. Vì vậy, chương đầu tiên, chương (B) trình bày tóm tắt nội dung quyển sách và mỗi chương tiếp theo sẽ lần lượt trình bày từng mục trong tổng số 8 mục được khảo sát. Hai chương cuối cùng được dành cho việc khảo sát nguồn, tải và vị trí đặc biệt, cũng như các phụ lục cung cấp các thông tin phụ. Cần lưu ý đặc biết đến phụ lục tương thích điện từ - EMC, được viết dựa trên các kinh nghiệm thực tiễn và rộng rãi về vấn đề này.


Chương B: Tổng quan – Công suất đặt
Chương C: Các trạm biến áp phân phối trung/hạ
Chương D: Các kiểu nối mạng hạ áp
Chương E: Cải thiện hệ số công suất và lọc sóng hài
Chương F: Phân phối trong mạng hạ áp
Chương G: Bảo vệ chống điện giật
Chương H: Bảo vệ lưới – thiết bị đóng cắt
Chương J: Các nguồn và tải đặc biệt
Chương L: Lắp đặt điện dân dụng và các vị trí đặc biệt

Bình Luận
Cùng danh mục: Hướng dẫn, sửa chữa
# Tên tệp
1 File Tính chọn dây dẫn điện theo cường độ dòng điện và độ sụt áp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/11/2023 - 09:19:52
,
Lượt xem: 826
2 File Giáo trình Sửa chữa board mạch máy lạnh CB
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/10/2023 - 09:02:05
,
Lượt xem: 2663
3 File Tài liệu giảng dạy Sửa chữa board mạch máy lạnh nâng cao
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2023 - 06:55:05
,
Lượt xem: 2778
4 File Thực hành điện tử từ A-Z - TT Điện tử NVT
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2023 - 10:05:17
,
Lượt xem: 558
5 File Hướng dẫn sử dụng phần mềm kỹ thuật Melsoft GX Works3 cơ bản
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2023 - 09:48:26
,
Lượt xem: 670
6 File Sửa chữa thiết bị điện - điện tử gia dụng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2023 - 09:56:54
,
Lượt xem: 638
7 File Giáo trình tài liệu học sửa chữa Board-Mono
Người đăng: hoangpipo
,
Ngày đăng: 08/05/2023 - 01:46:28
,
Lượt xem: 5189
8 File Giáo trình mô đun bảo dưỡng động cơ điện - Nghề sửa chữa máy nông nghiệp
Người đăng: hoangpipo
,
Ngày đăng: 08/05/2023 - 01:43:47
,
Lượt xem: 509
9 File Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ [ dòng Altivar của Schneider]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/11/2022 - 09:36:47
,
Lượt xem: 673
10 File Máy giặt Panasonic Inverter cửa trước : Lắp đặt, Lỗi và cách sửa chữa
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/09/2022 - 03:02:26
,
Lượt xem: 753
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 228
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 207
3 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 415
4 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 221
5 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 399
6 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 979
7 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
8 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 468
9 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 481
10 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 492