ĐLVN 07 : 2012 Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng - Quy trình kiểm định
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 01/09/2022 - 02:48:13
|
Tác giả:
|
Nguồn: Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

ĐLVN 07 : 2012 Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng - Quy trình kiểm định

522 0

1. Phạm vi áp dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa các công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng (sau đây gọi tắt là công tơ) đo điện năng tác dụng cấp chính xác 0,5; 1; 2 và đo điện năng phản kháng cấp chính xác 2;
3 làm việc với lưới điện có tần số 50 Hz hoặc 60 Hz.
Văn bản kỹ thuật này không áp dụng để kiểm định các công tơ có điện áp đo lớn hơn 600V (điện áp dây đối với công tơ 3 pha)
2. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:
- Hằng số công tơ là lượng điện năng tương ứng với một vòng quay của đĩa công tơ hoặc là số vòng quay của đĩa công tơ tương ứng với một lượng điện năng nhất định.
Các từ viết tắt:
- Hệ số công suất: ký hiệu là PF.
- Dòng điện danh định: ký hiệu là Idđ, đơn vị đo là A.
- Điện áp danh định: ký hiệu là Udđ, đơn vị đo là V.
- Dòng điện lớn nhất: ký hiệu ký Imax, đơn vị đo là A.
- Biến dòng đo lường: ký hiệu là CT.
- Cấp chính xác: ký hiệu là Ccx.
- Công tơ điện xoay chiều chuẩn được gọi tắt là công tơ chuẩn.
3. Các phép kiểm định
Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1

Bình Luận
Cùng danh mục: TC-Đo lường-Thử nghiệm
# Tên tệp
1 File Trích yếu Tiêu chuẩn IEC 61643-1 Áp dụng cho thử nghiệm thiết bị chống sét nguồn điện AC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/10/2023 - 09:11:09
,
Lượt xem: 117
2 File Hướng dẫn kiểm tra điện trở cách điện của Dây dẫn, Động Cơ, Máy biến áp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 16/10/2023 - 09:45:20
,
Lượt xem: 190
3 File Thông tư 32/2010/TT-BCT về Quy định hệ thống điện phân phối
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/09/2022 - 10:39:50
,
Lượt xem: 497
4 File TCVN 7447-5-54:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54 : Lựa chọn va lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2022 - 05:57:32
,
Lượt xem: 679
5 File Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị điện khác
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2022 - 05:48:19
,
Lượt xem: 429
6 File TCVN 7447-5-56:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-56 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:39:01
,
Lượt xem: 427
7 File TCVN 7447-6:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6 : Kiểm tra
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:33:01
,
Lượt xem: 543
8 File TCVN 6592-2 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 : Áptômát
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:24:21
,
Lượt xem: 867
9 File TCVN 6592-1 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Quy tắc chung
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:17:59
,
Lượt xem: 702
10 File TCVN 7994-1 : 2009 Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/04/2022 - 08:53:44
,
Lượt xem: 633
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 94
2 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 59
3 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 75
4 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 66
5 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 67
6 File Đề tài Robot dò line điều khiển qua điện thoại dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 09:53:12
,
Lượt xem: 86
7 File Theoretical Analysis of Carrier PWM Algorithms For Multilevel Inverters With Unbalanced DC Voltages
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 09:46:48
,
Lượt xem: 61
8 File Sơ đồ nguyên lý trạm hàn linh kiện điện tử Hakko 936
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 05/11/2023 - 01:20:22
,
Lượt xem: 173
9 File Tính chọn dây dẫn điện theo cường độ dòng điện và độ sụt áp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/11/2023 - 09:19:52
,
Lượt xem: 133
10 File Operation and Design of Multilevel Inverters
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/11/2023 - 09:07:32
,
Lượt xem: 81