Những khái niệm cơ bản trong thiết kế PCB
File
Người đăng: Trần Luyến
|
Ngày cập nhật: 03/03/2016 - 10:38:16
|
Tác giả:
|
Nguồn: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Những khái niệm cơ bản trong thiết kế PCB

4600 32

• PCB- Printed Circuit Board
• Thiết kế PCB cần có sự hiểu biết và khả năng sắp xếp vị trí của hàng trăm linh kiện và hàng nghìn đường dây thành một thiết kế hoàn chỉnh thỏa mãn đồng thời các yêu cầu vật lý và điện.
• Thiết kế PCB hợp lý là một phần rất quan trọng của một bản thiết kế.
• Thiết kế PCB là một quá trình sáng tạo của mỗi cá nhân.
• Một số lời khuyên và “quy tắc chính” để thiết kế và đi dây PCB.
Nội dung tài liệu :
• Mạch nguyên lý
• Hệ chuẩn và hệ mét
• Làm việc với Grid (khung lưới)
• Làm việc từ mặt trên
• Track – Dây đồng
• Pad – Lỗ đồng
• Via – Lỗ xuyên mặt
• Polygon – Lớp phủ đồng
• Clearances - Khoảng hở/khoảng cách về điện

Bình Luận
Cùng danh mục: Thiết kế mạch in - PCB
# Tên tệp
1 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 129
2 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 403
3 File Using Via Fences for Crosstalk Reduction in PCB Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 16/10/2023 - 09:15:03
,
Lượt xem: 362
4 File Design Considerations for High-Speed RS-485 Data Links
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2023 - 10:38:27
,
Lượt xem: 209
5 File App note Electromagnetic Noise reduction techniques in embedded control systems
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2023 - 11:35:44
,
Lượt xem: 281
6 File EMC Design Guide for Printed Circuit Boards
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/01/2023 - 09:28:56
,
Lượt xem: 4168
7 File Design Guide: Fundamentals of RF and Microwave PCBs
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/12/2022 - 08:54:07
,
Lượt xem: 479
8 File Printed Circuits Handbook by Clyde F. Coombs Jr
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2022 - 03:36:19
,
Lượt xem: 500
9 File [Seminar] PCB Design for EMI/EMC Compliance
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/09/2022 - 08:57:07
,
Lượt xem: 470
10 File Layout Design Guide for Low & High Speed
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/05/2022 - 01:29:31
,
Lượt xem: 864
Cùng người đăng: Trần Luyến
# Tên tệp
1 File Tìm hiểu và thực hành với PIC 16F84A
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 15/05/2016 - 10:10:37
,
Lượt xem: 3297
2 File Đo kiểm hệ thống Anten với feeder SA6000ex [Comit]
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 06/04/2016 - 04:53:16
,
Lượt xem: 2582
3 File Switching Regulators by Watlt Kester, Brian Erisman
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 13/03/2016 - 09:52:46
,
Lượt xem: 2389
4 File Rơ le số bảo vệ cách điện
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 13/03/2016 - 09:42:57
,
Lượt xem: 3387
5 File Dòng điện rò và cách kiểm tra cách điện
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 08/03/2016 - 04:55:11
,
Lượt xem: 7250
6 File Power Supply Measurement and Analysis (Tektronix)
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/10/2015 - 10:18:33
,
Lượt xem: 2717
7 File Hướng dẫn lập trình KIT 89 [BKIT HARDWARE CLUB]
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 08/05/2015 - 10:07:36
,
Lượt xem: 3493
8 File Bài tập mạch đếm xe ra vào dùng IC số
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 08/05/2015 - 09:57:21
,
Lượt xem: 5567
9 File Bài giảng Thiết bị điện tử [Ths Nguyễn Thị Mai Lan]
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/03/2015 - 08:57:31
,
Lượt xem: 3956
10 File Hỏi đáp về quản lý vận hành đường dây và trạm
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 04/02/2015 - 02:08:04
,
Lượt xem: 4241