Điện tử ứng dụng
# Tên tệp
1 Tính toán và Thiết kế Biến áp cho mạch off-line Flyback
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/05/2019 - 09:34:41
,
Lượt xem: 290
2 PT2262/PT2272 Mã hóa/Giải mã Với PIC C
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/05/2019 - 12:54:21
,
Lượt xem: 322
3 Bài báo Bộ điều khiển PID số cho động cơ DC ứng dụng ASIC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/09/2017 - 06:59:09
,
Lượt xem: 1866
4 Current to voltage converter [ Chuyển đổi dòng thành áp]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/04/2017 - 08:27:31
,
Lượt xem: 1631
5 Mạch chuyển đổi RS232 - RS485 cho PC, Board
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/04/2017 - 09:41:14
,
Lượt xem: 243266
6 Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm SRF05 với PIC32 Starter Kit
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2016 - 08:29:28
,
Lượt xem: 3085
7 High-Voltage Zappers
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2016 - 06:02:36
,
Lượt xem: 1870
8 Ứng dụng sensor SYH đo độ ẩm bằng ATMEGA8
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/07/2016 - 06:52:17
,
Lượt xem: 1609
9 Ứng dụng đo nhiệt độ, độ ẩm HS101, DS18B20 với ATMEGA8
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/07/2016 - 06:39:14
,
Lượt xem: 2034
10 Đồ án Sổ tay tra cứu Transistor dòng 2SBxxxx
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2016 - 07:20:53
,
Lượt xem: 2199
11 PIC-116 Mini Touch Sensor (Output NPN)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 05/04/2016 - 11:26:30
,
Lượt xem: 1487
12 Những khái niệm cơ bản trong thiết kế PCB
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 03/03/2016 - 10:38:16
,
Lượt xem: 2797
13 Đồ án Thiết kế mạch đếm sản phẩm bằng IC 8051
Người đăng: huynhthanhtuan123456
,
Ngày đăng: 11/04/2015 - 11:13:35
,
Lượt xem: 2683
14 Quy trình mạ xuyên lớp mạch in : Mạ Đồng [Kim Sơn PCB]
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 05/04/2015 - 07:41:58
,
Lượt xem: 2592
15 LCD HD44780 giao tiếp và lập trình điều khiển
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 05/02/2015 - 06:40:05
,
Lượt xem: 2552
16 Bảng tra cứu các phần tử bán dẫn và linh kiện điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/01/2015 - 09:23:41
,
Lượt xem: 2725
17 Sổ tay tra cứu Transitor
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/01/2015 - 10:31:59
,
Lượt xem: 3171
18 Các tính toán tạo xung vuông dùng IC 555
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 18/12/2014 - 10:36:02
,
Lượt xem: 3077
19 Đồng hồ vạn niên treo tường dùng LED
Người đăng: Đinh Thanh Sang
,
Ngày đăng: 18/12/2014 - 12:26:25
,
Lượt xem: 4037
20 Điều Khiển 16 Thiết Bị Sử Dụng Module SIM
Người đăng: phamhongduystar
,
Ngày đăng: 23/12/2017 - 12:36:38
,
Lượt xem: 0
21 Điều Khiển 16 Thiết Bị Sử Dụng Module SIM
Người đăng: phamhongduystar
,
Ngày đăng: 23/12/2017 - 12:31:38
,
Lượt xem: 0
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến