Điện tử ứng dụng
# Tên tệp Người Đăng Ngày Đăng Xem
1 Bài báo Bộ điều khiển PID số cho động cơ DC ứng dụng ASIC biendt 26/09/2017 1338
2 Current to voltage converter [ Chuyển đổi dòng thành áp] biendt 15/04/2017 1159
3 Mạch chuyển đổi RS232 - RS485 cho PC, Board biendt 03/04/2017 241493
4 Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm SRF05 với PIC32 Starter Kit biendt 04/09/2016 2631
5 High-Voltage Zappers biendt 13/08/2016 1450
6 Ứng dụng sensor SYH đo độ ẩm bằng ATMEGA8 biendt 07/07/2016 1177
7 Ứng dụng đo nhiệt độ, độ ẩm HS101, DS18B20 với ATMEGA8 biendt 07/07/2016 1524
8 Đồ án Sổ tay tra cứu Transistor dòng 2SBxxxx biendt 07/06/2016 1667
9 PIC-116 Mini Touch Sensor (Output NPN) biendt 05/04/2016 1094
10 Những khái niệm cơ bản trong thiết kế PCB Trần Luyến 03/03/2016 2170
11 Đồ án Thiết kế mạch đếm sản phẩm bằng IC 8051 huynhthanhtuan123456 11/04/2015 2255
12 Quy trình mạ xuyên lớp mạch in : Mạ Đồng [Kim Sơn PCB] hqdt 05/04/2015 2051
13 LCD HD44780 giao tiếp và lập trình điều khiển hqdt 05/02/2015 2100
14 Bảng tra cứu các phần tử bán dẫn và linh kiện điện biendt 17/01/2015 2266
15 Sổ tay tra cứu Transitor Trần Luyến 14/01/2015 2695
16 Các tính toán tạo xung vuông dùng IC 555 Trần Luyến 18/12/2014 2407
17 Đồng hồ vạn niên treo tường dùng LED Đinh Thanh Sang 18/12/2014 3531
18 Điều Khiển 16 Thiết Bị Sử Dụng Module SIM phamhongduystar 23/12/2017 0
19 Điều Khiển 16 Thiết Bị Sử Dụng Module SIM phamhongduystar 23/12/2017 0
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến