Bài báo Ứng dụng FPGA điều khiển Vector không gian cho AC-AC Matrix converter 3 pha
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 10/09/2023 - 06:37:15
|
Tác giả: Dương Hữu Trí, Nguyễn Văn Nhờ
|
Nguồn:

Bài báo Ứng dụng FPGA điều khiển Vector không gian cho AC-AC Matrix converter 3 pha

295 0

Bài báo này trình bài một giải thuật điều khiển PWM cho bộ chuyển đổi nguồn 3 pha AC-AC matrix converter với dòng đầu vào, áp đầu ra có dạng sin. Giải thuật được phát triển dựa trên kỹ thuật điều chế vec tơ không gian(SVPWM). Giải thuật đạt được tỉ số điều chế cực đại 0.866 và hệ số công suất đầu vào bằng 1. Kỹ thuật này được kiểm chứng thông qua kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink và thực nghiệm trên Card FPGA Spartan 3E với chuyển mạch bốn bước.


Matrix converter là bộ chuyển đổi nguồn công suất trực tiếp có thể thay đổi điện áp và tần số đầu ra theo mong muốn và điều chỉnh hệ số công suất đầu vào bằng 1 mà không phụ thuộc tải. Cấu tạo của nó gồm các dãy khoá bán dẫn hai chiều, được kết nối theo dạng ma trận m x n trong đó m là số pha nguồn và n là số pha tải được kết nối trực tiếp mà không qua thành phần trung gian là tụ DC, hình 1 thể hiện một mô hình đơn giản của matrix converter 3x3.


Những thuận lợi chính của nó so với bộ nghịch lưu áp truyền thống cùng bậc là.
• Không có thành phần tụ DC làm trung gian,
• Cung cấp cấp công suất trực tiếp từ nguồn đến tải,
• Giảm thiểu sóng hài bậc 3,
• Hệ số công suất điều chỉnh được


 


Dương Hữu Trí, Nguyễn Văn Nhờ
PTN Hệ Thống Năng Lượng, Khoa Điện- Điện Tử, ĐH Bách Khoa TP.HCM

Bình Luận
Cùng danh mục: Điện tử ứng dụng
# Tên tệp
1 File Coil design and fabrication Basic design and modifications [Thiết kế cuộn dây gia nhiệt cảm ứng từ]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/07/2023 - 09:05:42
,
Lượt xem: 265
2 File Mạch mẫu và code mẫu, mô phỏng đo độ ẩm không khí dùng HS1101, AT89C51, LCD
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/09/2022 - 12:04:35
,
Lượt xem: 1300
3 File Code mẫu về đo nhiệt độ dùng DS18b20, AT89C52, LED 7 vạch
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2022 - 11:37:58
,
Lượt xem: 919
4 File Sửa chữa, lắp đặt Quạt và Động cơ điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/08/2022 - 08:14:30
,
Lượt xem: 553
5 File DIY KIT 109 Stepper Motor Driver (DIY Driver cho động cơ bước)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 11:59:12
,
Lượt xem: 531
6 File Cách thức giảm nhiễu EMI trong mạch Buck Converter
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:44:06
,
Lượt xem: 582
7 File 5 Tập Hướng dẫn sử dụng Arduino cơ bản
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/06/2022 - 09:37:39
,
Lượt xem: 596
8 File Tài liệu học tập Vẽ thiết kế điện
Người đăng: Quang Khải
,
Ngày đăng: 17/04/2022 - 10:42:11
,
Lượt xem: 2235
9 File 1500 Câu hỏi và trả lời về ngành điện
Người đăng: Quang Khải
,
Ngày đăng: 17/04/2022 - 09:49:09
,
Lượt xem: 897
10 File Digital RF Wattmeter with LCD Display - Thiết kế - Lắp dáp bộ đo công suất RF 1Khz-1Ghz
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 29/03/2022 - 02:24:27
,
Lượt xem: 508
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 72
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 123
3 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 242
4 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 129
5 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 309
6 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 822
7 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 397
8 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 367
9 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 403
10 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 362