Đồ án Thiết kế mạch đếm sản phẩm bằng IC 8051
Người đăng: huynhthanhtuan123456
,
Ngày cập nhật: 11/04/2015 - 11:13:35
,
Lượt xem: 2729

Đồ án Thiết kế mạch đếm sản phẩm bằng IC 8051

Tác giả:
Nguồn:


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Để làm được mạch này cần thiết kế được hai phần chính là: bộ phận cảm biến và bộ phận đếm.
* Bộ phận  cảm biến:  gồm phần phát và phần  thu. Thông  thường người  ta  sử dụng
phần phát  là led hồng ngoại để phát ra ánh sáng hồng ngoại mục đích để chống nhiễu so
với các loại ánh sáng khác, còn phần thu là transistor quang để thu ánh sáng hồng ngoại.
* Bộ phận đếm có nhiều phương pháp thực thi đó la:
-Lắp mạch dùng kỹ thuật số với các IC đếm, chốt, so sánh ghép lại  
-Lắp mạch dùng kỹ thuật vi xử lí
-Lắp mạch dùng kỹ thuật vi điều khiển

Bình Luận
Cùng danh mục: Điện tử ứng dụng
# Tên tệp
1 Tính toán và Thiết kế Biến áp cho mạch off-line Flyback
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/05/2019 - 09:34:41
,
Lượt xem: 336
2 PT2262/PT2272 Mã hóa/Giải mã Với PIC C
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/05/2019 - 12:54:21
,
Lượt xem: 371
3 Bài báo Bộ điều khiển PID số cho động cơ DC ứng dụng ASIC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/09/2017 - 06:59:09
,
Lượt xem: 1906
4 Current to voltage converter [ Chuyển đổi dòng thành áp]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/04/2017 - 08:27:31
,
Lượt xem: 1676
5 Mạch chuyển đổi RS232 - RS485 cho PC, Board
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/04/2017 - 09:41:14
,
Lượt xem: 243406
6 Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm SRF05 với PIC32 Starter Kit
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2016 - 08:29:28
,
Lượt xem: 3125
7 High-Voltage Zappers
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2016 - 06:02:36
,
Lượt xem: 1892
8 Ứng dụng sensor SYH đo độ ẩm bằng ATMEGA8
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/07/2016 - 06:52:17
,
Lượt xem: 1649
9 Ứng dụng đo nhiệt độ, độ ẩm HS101, DS18B20 với ATMEGA8
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/07/2016 - 06:39:14
,
Lượt xem: 2067
10 Đồ án Sổ tay tra cứu Transistor dòng 2SBxxxx
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2016 - 07:20:53
,
Lượt xem: 2232
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến