Personal Computer Circuit Design Tools - Thư viện linh kiện cho thiết kế
Người đăng: biendt
,
Ngày cập nhật: 14/05/2019 - 09:10:50
,
Lượt xem: 834

Personal Computer Circuit Design Tools - Thư viện linh kiện cho thiết kế

Tác giả:
Nguồn: www.intusoft.com/


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Thư viện linh kiện, công cụ, đầu kết nối, khối chức năng... dùng cho thiết kế mạch điện. Bao gồm các loại thư viện linh kiện sau :


- Diodes/Zener Diodes
- Rectifier Diodes
- Switching Diodes
- GaAs Diodes/Varactor Diodes
- Laser Diodes
- Schottky Diodes
- Diode Bridges
- JFET Current Regulators
- Laser Diodes/Photo Diodes
- Generic Diodes
- Small Signal Transistors (NPN)
- Small Signal Transistors (PNP)
- Darlington Transistors (NPN/PNP)
- Power Transistors (NPN/PNP)
- RF Bipolar Transistors
- MMICs
- GaAs MESFETs/PIN Diodes/Couplers
- RF FETs/RF Beads
- JFETs
- Small Signal MOSFETs (N-Channel)
- Small Signal MOSFETs (P-Channel)
- Dual-Gate MOSFETs
- Power MOSFETs (N-Channel)
- SCRs
- Triacs
- Alternistors
- Sidacs/Sidactors
- IGBTs
- UJTs, PUTs, Regulators
- Power MOS Drivers/Nonlinear Magnetic Cores
- PWM ICs
- Transformers
- Magnetic Cores
- Intusoft Op-Amp Models
- Advanced Linear Devices
- Analog Devices and PMI
- Apex Microtechnology/Burr-Brown
- Harris/Comlinear/Elantec
- Linear Technology/Maxim
- Motorola/National Semiconductor
- SGS-Thomson/Texas Instruments
- Opto-Isolators
- Varistors (MOVs)
- Vacuum Tubes
- Miscellaneous
- Capacitors
- Analog Behavioral Models
- Mathematical Functions
- Analog Behavioral Models
- Function Blocks
- Laplace & Z Domain Functions
- Fuzzy Logic Functions
- Basic Mechanical Functions
- Neural Networks
- Switched Capacitor Filters and Elements
- Switched Capacitor Elements
- Digital Logic and Mixed Mode Simulation Elements
- Generic Digital Primitives
- CMOS Gates
- TTL Gates
- I/O Stages (Input-Output Only)
- ECL Gates
- Digital Potentiometers
- Voltage Regulators & References
- Analog Switches
- Relays/Drivers/PLLs/Timers
- Bridges/Thermal Models
- Fuse Models
- Enhanced Signal Sources
- Coaxial Cables
- Thermistors
- Hall Effect Sensors
- Pressure Sensors
- Connectors

Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Điện - Điện tử
# Tên tệp
1 Tiếng anh chuyên ngành Điện - Điện Tử
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 18/07/2021 - 09:45:07
,
Lượt xem: 356
2 Giới thiệu Lập trình LabView
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/03/2021 - 05:31:20
,
Lượt xem: 528
3 Giáo trình Mô đun : Kỹ thuật Lạnh - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:45:17
,
Lượt xem: 1728
4 Giáo Trình Mô Đun : Thiết bị điện gia dụng - Dùng Cho CĐN Điện Công Nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:32:53
,
Lượt xem: 1950
5 Giáo Trình Mô Đun : Lập trình vi điều khiển - Dùng Cho CĐN Điện Công Nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:30:07
,
Lượt xem: 1374
6 Giáo trình Mô đun : Trang bị điện 1 - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:32:53
,
Lượt xem: 2180
7 Giáo trình Mô đun : Trang bị điện 2 - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:18:54
,
Lượt xem: 1204
8 Giáo trình Mô đun : Kỹ thuật lắp đặt điện - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:12:33
,
Lượt xem: 1708
9 Giáo trình Mô đun : Bảo vệ Rơ le - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:10:15
,
Lượt xem: 1602
10 Giáo trình Mô đun : Máy điện 2 - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:07:28
,
Lượt xem: 993
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 Lập trình Labview và ứng dụng trong đo lường điều khiển
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 29/08/2021 - 10:28:07
,
Lượt xem: 106
2 Đề tài : Nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng Module USB 6008 và phần mềm LabView
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/08/2021 - 09:17:37
,
Lượt xem: 126
3 Đề tài : Ứng dụng LabVIEW điều khiển cảm biến siêu âm ghép nối với máy tính
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/08/2021 - 08:04:59
,
Lượt xem: 107
4 Fly-back transformer design instructions
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 27/07/2021 - 09:00:26
,
Lượt xem: 241
5 Bài báo : Nghiên cứu tiêu chuẩn và phương pháp tối ưu công suất phát của hệ thống điện mặt trời nối lưới : Xét cho trường hợp lưới điện hạ thế 1 pha
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2021 - 01:49:48
,
Lượt xem: 149
6 Tiếng anh chuyên ngành Điện - Điện Tử
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 18/07/2021 - 09:45:07
,
Lượt xem: 356
7 Tút tài liệu hướng dẫn lập trình giao diện C# với RS232
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2021 - 11:09:59
,
Lượt xem: 392
8 Giới thiệu Lập trình LabView
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/03/2021 - 05:31:20
,
Lượt xem: 528
9 AN4148 : Audible Noise Reduction Techniques for FPS Applications
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/12/2020 - 08:49:25
,
Lượt xem: 545
10 Tài liệu hướng dẫn thiết kế nguồn xung sử dụng Viper22A (12V/5V/10W)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/12/2020 - 05:17:55
,
Lượt xem: 1009
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết Website