Personal Computer Circuit Design Tools - Thư viện linh kiện cho thiết kế
Người đăng: biendt
,
Ngày cập nhật: 14/05/2019 - 09:10:50
,
Lượt xem: 455

Personal Computer Circuit Design Tools - Thư viện linh kiện cho thiết kế

Tác giả:
Nguồn: www.intusoft.com/


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Thư viện linh kiện, công cụ, đầu kết nối, khối chức năng... dùng cho thiết kế mạch điện. Bao gồm các loại thư viện linh kiện sau :


- Diodes/Zener Diodes
- Rectifier Diodes
- Switching Diodes
- GaAs Diodes/Varactor Diodes
- Laser Diodes
- Schottky Diodes
- Diode Bridges
- JFET Current Regulators
- Laser Diodes/Photo Diodes
- Generic Diodes
- Small Signal Transistors (NPN)
- Small Signal Transistors (PNP)
- Darlington Transistors (NPN/PNP)
- Power Transistors (NPN/PNP)
- RF Bipolar Transistors
- MMICs
- GaAs MESFETs/PIN Diodes/Couplers
- RF FETs/RF Beads
- JFETs
- Small Signal MOSFETs (N-Channel)
- Small Signal MOSFETs (P-Channel)
- Dual-Gate MOSFETs
- Power MOSFETs (N-Channel)
- SCRs
- Triacs
- Alternistors
- Sidacs/Sidactors
- IGBTs
- UJTs, PUTs, Regulators
- Power MOS Drivers/Nonlinear Magnetic Cores
- PWM ICs
- Transformers
- Magnetic Cores
- Intusoft Op-Amp Models
- Advanced Linear Devices
- Analog Devices and PMI
- Apex Microtechnology/Burr-Brown
- Harris/Comlinear/Elantec
- Linear Technology/Maxim
- Motorola/National Semiconductor
- SGS-Thomson/Texas Instruments
- Opto-Isolators
- Varistors (MOVs)
- Vacuum Tubes
- Miscellaneous
- Capacitors
- Analog Behavioral Models
- Mathematical Functions
- Analog Behavioral Models
- Function Blocks
- Laplace & Z Domain Functions
- Fuzzy Logic Functions
- Basic Mechanical Functions
- Neural Networks
- Switched Capacitor Filters and Elements
- Switched Capacitor Elements
- Digital Logic and Mixed Mode Simulation Elements
- Generic Digital Primitives
- CMOS Gates
- TTL Gates
- I/O Stages (Input-Output Only)
- ECL Gates
- Digital Potentiometers
- Voltage Regulators & References
- Analog Switches
- Relays/Drivers/PLLs/Timers
- Bridges/Thermal Models
- Fuse Models
- Enhanced Signal Sources
- Coaxial Cables
- Thermistors
- Hall Effect Sensors
- Pressure Sensors
- Connectors

Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Điện - Điện tử
# Tên tệp
1 Giáo trình Mô đun : Kỹ thuật Lạnh - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:45:17
,
Lượt xem: 814
2 Giáo Trình Mô Đun : Thiết bị điện gia dụng - Dùng Cho CĐN Điện Công Nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:32:53
,
Lượt xem: 757
3 Giáo Trình Mô Đun : Lập trình vi điều khiển - Dùng Cho CĐN Điện Công Nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:30:07
,
Lượt xem: 673
4 Giáo trình Mô đun : Trang bị điện 1 - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:32:53
,
Lượt xem: 839
5 Giáo trình Mô đun : Trang bị điện 2 - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:18:54
,
Lượt xem: 576
6 Giáo trình Mô đun : Kỹ thuật lắp đặt điện - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:12:33
,
Lượt xem: 583
7 Giáo trình Mô đun : Bảo vệ Rơ le - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:10:15
,
Lượt xem: 1043
8 Giáo trình Mô đun : Máy điện 2 - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:07:28
,
Lượt xem: 443
9 Giáo trình Mô đun : Máy điện 1 - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/07/2019 - 09:05:57
,
Lượt xem: 416
10 Ngắn mạch trong hệ thống điện [ĐH Điện Lực]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2019 - 11:35:14
,
Lượt xem: 466
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 Active SMD components marking codes 2014 edition - Tra cứu thông tin nhãn mác linh kiện SMD
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/05/2020 - 11:14:56
,
Lượt xem: 92
2 Tạp chí : Giải pháp thiết kế mới bộ lọc điện từ cho LED driver công suất lớn cấu hình hai tầng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/04/2020 - 10:10:08
,
Lượt xem: 159
3 Qui trình thí nghiệm máy biến áp điện lực
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/03/2020 - 02:25:03
,
Lượt xem: 290
4 Nonlinear Microwave Circuit Design
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 22/08/2019 - 08:56:28
,
Lượt xem: 408
5 Giáo trình Mô đun : Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:23:39
,
Lượt xem: 795
6 Giáo trình Mô đun : Điện tử công suất - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:20:38
,
Lượt xem: 695
7 Giáo trình Mô đun : Truyền động điện - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:18:14
,
Lượt xem: 606
8 Giáo trình Mô đun : PLC cơ bản - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:15:47
,
Lượt xem: 795
9 Giáo trình Mô đun : Kỹ thuật Lạnh - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:45:17
,
Lượt xem: 814
10 Giáo Trình Mô Đun : Thiết bị điện gia dụng - Dùng Cho CĐN Điện Công Nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/07/2019 - 03:32:53
,
Lượt xem: 757
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến