Giáo trình Nhà máy Nhiệt điện
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 04/09/2023 - 10:56:29
|
Tác giả:
|
Nguồn:

Giáo trình Nhà máy Nhiệt điện

320 0

Sự phát triển năng lượng ở mỗi quốc gia phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, vào tiềm lực khoa học kỹ thuật, tiềm năng kinh tế và mức độ phát triển các ngành của nền kinh tế. Các nhà máy có nhiệm vụ biến đổi năng lượng thiên nhiên thành điện năng được gọi là nhà máy điện. Năng lượng thiên nhiên dự trữ dưới nhiều dạng khác nhau và có thể biến đổi thành điện năng. Từ các dạng năng lượng dự trữ này có thể cho phép ta xây dựng các loại nhà máy điện khác nhau:
- Từ năng lượng của nhiên liệu hữu cơ có thể xây dựng nhà máy nhiệt điện;
- Từ năng lượng của dòng nước có thể xây dựng nhà máy thủy điện;
- Từ năng lượng gió có thể xây dựng nhà máy điện sức gió;
- Từ năng lượng sóng biển có thể xây dựng nhà máy điện thủy triều;
- Từ năng lượng mặt trời có thể xây dựng nhà máy điện mặt trời;
- Từ nguồn nóng trong lòng đất có thể xây dựng nhà máy điện địa nhiệt;
- Từ năng lượng hạt nhân có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Trong giáo trình này, chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu nhà máy nhiệt điện. Nhà máy nhiệt điện thực hiện việc biến đổi nhiệt năng của nhiên liệu thành cơ năng rồi điện năng, quá trình biến đổi đó đ-ợc thực hiện nhờ tiến hành một số quá trình liên tục (một chu trình) trong một số thiết bị của nhà máy. Nhà máy nhiệt điện hoạt động dựa trên hai nguyên tắc: có thể theo chu trình thiết bị động lực hơi nước hoặc có thể là chu trình hỗn hợp tuốc bin khí-hơi.
Giáo trình gồm các chương:
- Chương 1: Mở đầu
- Chương 2: Nguyên lý làm việc của lò hơi
- Chương 3: Nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu
- Chương 4: Các phần từ của lò hơi
- Chương 5: Chất lượng nước và lò hơi
- Chương 6: Nguyên lý làm việc tubin hơi
- Chương 7: Tuabi nhiều tầng
- Chương 8: Cấu trúc, thiết bị phụ và điều chỉnh tuabin
- Chương 9: Thiết bị tuabin khí
- Chương 10: Hiệu quả kinh tế trong sản xuất điện năng và nhiệt năng
- Chương 11: Sơ đồ nhiệt và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện

Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Điện - Điện tử
# Tên tệp
1 File Giáo trình Lưới điện [PGS Trần Bách]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/10/2023 - 09:12:37
,
Lượt xem: 702
2 File Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/10/2023 - 08:44:21
,
Lượt xem: 506
3 File Bài giảng Nhà máy điện Nguyên tử
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2023 - 10:21:06
,
Lượt xem: 372
4 File Giáo trình thực hành Vi điều khiển PIC và thực hành
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2023 - 07:06:38
,
Lượt xem: 681
5 File Giáo trình Ngắn mạch hệ thống điện [Lã Văn Út]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2023 - 03:31:58
,
Lượt xem: 572
6 File Giáo trình Điện dân dụng và Công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 27/08/2023 - 08:16:57
,
Lượt xem: 508
7 File Giáo trình Ngắn mạch trong hệ thống điện [PGS Lê Kim Hùng]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2023 - 09:24:43
,
Lượt xem: 471
8 File Giáo trình thiết kế dự án hệ thống cung cấp điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2023 - 09:10:29
,
Lượt xem: 329
9 File Giáo trình Thủy điện 1
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2023 - 08:53:56
,
Lượt xem: 353
10 File Giáo trình bảo vệ Rơ le
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/08/2023 - 10:18:37
,
Lượt xem: 537
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 162
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 173
3 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 344
4 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 176
5 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 358
6 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 899
7 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
8 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 426
9 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 454
10 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 419