Đồ án Khảo sát ứng dụng của module cảm biến PIR
Người đăng: hqdt
Ngày cập nhật: 22/04/2016 - 06:26:25
Lượt xem: 1119

Đồ án Khảo sát ứng dụng của module cảm biến PIR

Tác giả: Đặng Vũ Minh Dũng
Nguồn:


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Nội dung của niên luận đã nêu lên được nhưng vấn đề chính sau:  

- Giới thiệu chung về cảm biến PIR và module cảm biến PIR 

- Các nguyên tác hoạt động của module và các mạch điện ứng dụng của module. 

- Thiết kế được các hệ thống tự động thông minh giúp ích cho cuộc sống hàng ngày của con người.

Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến