Quy trình mạ xuyên lớp mạch in : Mạ Đồng [Kim Sơn PCB]
Người đăng: hqdt
,
Ngày cập nhật: 05/04/2015 - 07:41:58
,
Lượt xem: 2641

Quy trình mạ xuyên lớp mạch in : Mạ Đồng [Kim Sơn PCB]

Tác giả: Công ty TNHH Kim Sơn
Nguồn:


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Chương 1: CƠ SỞ CỦA MẠ ĐỒNG: MẠ ĐIỆN
1.1  MẠ ĐIỆN
1.2  MẠ ĐỒNG
Chương 2: CÁC HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ MÁY MÓC SỬ DỤNG
2.1.  CÁC HÓA CHẤT SỬ DỤNG
2.2.  THIẾT BỊ MÁY MÓC SỬ DỤNG
2.2.1  Máy tẩy khô
2.2.2 Máy tẩy nước
2.2.3 Máy rung và xử lý mùi
2.2.4 Máy mạ đồng, bể mạ, bể điện phân
Chương 3: QUY TRÌNH THI CÔNG MẠ ĐỒNG
3.1  Kiểm tra PCB mới khoan xong
3.2  Tẩy khô- chà nhám
3.3  Vệ sinh PCB mới đánh bóng xong
3.4.1  Tẩy gỉ dùng H2SO4
3.4.2  Tẩy xút NaOH loãng
3.4.3  Rửa qua dd Micro-etch (H2SO4-H2O2-H2O)
3.4.4  Trung hòa bằng HCl/HF
3.4.5  Hoạt hóa
3.4.6  Mạ hóa học
3.4.7  Mạ điện hóa-mạ Cu
CÔNG TÁC AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH XI MẠ ĐỒNG

Bình Luận
Cùng danh mục: Điện tử ứng dụng
# Tên tệp
1 Tính toán và Thiết kế Biến áp cho mạch off-line Flyback
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/05/2019 - 09:34:41
,
Lượt xem: 336
2 PT2262/PT2272 Mã hóa/Giải mã Với PIC C
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/05/2019 - 12:54:21
,
Lượt xem: 371
3 Bài báo Bộ điều khiển PID số cho động cơ DC ứng dụng ASIC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/09/2017 - 06:59:09
,
Lượt xem: 1906
4 Current to voltage converter [ Chuyển đổi dòng thành áp]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/04/2017 - 08:27:31
,
Lượt xem: 1676
5 Mạch chuyển đổi RS232 - RS485 cho PC, Board
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/04/2017 - 09:41:14
,
Lượt xem: 243406
6 Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm SRF05 với PIC32 Starter Kit
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2016 - 08:29:28
,
Lượt xem: 3125
7 High-Voltage Zappers
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2016 - 06:02:36
,
Lượt xem: 1892
8 Ứng dụng sensor SYH đo độ ẩm bằng ATMEGA8
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/07/2016 - 06:52:17
,
Lượt xem: 1649
9 Ứng dụng đo nhiệt độ, độ ẩm HS101, DS18B20 với ATMEGA8
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/07/2016 - 06:39:14
,
Lượt xem: 2067
10 Đồ án Sổ tay tra cứu Transistor dòng 2SBxxxx
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2016 - 07:20:53
,
Lượt xem: 2232
Cùng người đăng: hqdt
# Tên tệp
1 OpAmps for everyone
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 22/04/2016 - 10:18:44
,
Lượt xem: 1193
2 Đồ án Khảo sát ứng dụng của module cảm biến PIR
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 22/04/2016 - 06:26:25
,
Lượt xem: 1444
3 Sổ tay Điện kỹ thuật
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 19/04/2016 - 11:07:16
,
Lượt xem: 3168
4 Mạch nguyên lý KIT thí nghiệm AT89S52
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 19/04/2016 - 10:50:56
,
Lượt xem: 1918
5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng và vẽ mạch TINA 7
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 07/04/2015 - 07:04:37
,
Lượt xem: 3225
6 Luận văn Thiết kế mạch điều khiển từ xa qua đường dây điện thoại
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 07/04/2015 - 06:58:35
,
Lượt xem: 1740
7 Kỹ thuật chiếu sáng đô thị [Nguyễn Mạnh Hà]
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 05/04/2015 - 07:31:06
,
Lượt xem: 1947
8 Đề tài Đồng hồ hẹn giờ và điểm giờ thông minh 89C51 +DS12C887
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 02/04/2015 - 07:09:27
,
Lượt xem: 2609
9 Bài tập điều khiển động cơ DC quay thuận, quay nghịch (AT89C51 và mô phỏng)
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 10/03/2015 - 06:42:44
,
Lượt xem: 2578
10 Đồ án Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng IC số
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 07/02/2015 - 07:16:35
,
Lượt xem: 3754
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến