TCVN 7447-5-54:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54 : Lựa chọn va lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 07/06/2022 - 05:57:32
|
Tác giả: Tiêu chuẩn Quốc Gia
|
Nguồn:

TCVN 7447-5-54:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54 : Lựa chọn va lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ

146 2

Lời nói đầu
TCVN 7447-5-54:2015 thay thế TCVN 7447-5-54:2005;
TCVN 7447-5-54:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-5-54:2011;
TCVN 7447-5-54:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các bố trí nối đất, dây bảo vệ kể cả dây liên kết bảo vệ để đáp ứng yêu cầu về an toàn của hệ thống lắp đặt điện.

Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa của IEC 61140 cùng với các định nghĩa dưới đây.
Các định nghĩa dùng cho bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ được minh họa trong Phụ lục B và liệt kê như dưới đây:
541.3.1 Bộ phận dẫn để trần (exposed-conductive-part)
Bộ phận dẫn có thể chạm vào của thiết bị và bình thường thì không mang điện nhưng có thể trở thành mang điện khi hỏng cách điện chính.
541.3.2 Bộ phận dẫn không thuộc hệ thống lắp đặt (extraneous-conductive-part)
Bộ phận dẫn không phải là một phần của hệ thống lắp đặt điện nhưng có khả năng đưa vào hệ thống một điện thế, thường là điện thế của đất cục bộ.
541.3.3 Điện cực đất (earth electrode)
Bộ phận dẫn có thể được đặt trong đất hoặc môi trường dẫn đặc biệt, ví dụ như bê tông, có tiếp xúc điện với đất.
541.3.4 Điện cực đất móng đặt trong bê tông (concrete-embedded foundation earth electrode)
Điện cực đất đặt trong bê tông của móng nhà, thường ở dạng vòng kín.
541.3.5 Điện cực đất móng đặt trong đất (soil-embedded foundation earth electrode)
Điện cực đất chôn trong đất bên dưới móng nhà, thường ở dạng vòng kín.
541.3.6 Dây bảo vệ (protective conductor)
Dây dẫn được trang bị nhằm mục đích an toàn, ví dụ như bảo vệ chống điện giật.
CHÚ THÍCH: Ví dụ về dây bảo vệ bao gồm dây liên kết bảo vệ, dây nối đất bảo vệ và dây nối đất khi được sử dụng để bảo vệ chống điện giật.
541.3.7 Dây liên kết bảo vệ (protective bonding conductor)
Dây bảo vệ được trang bị cho liên kết đẳng thế bảo vệ.
541.3.8 Dây nối đất (earthing conductor)
Dây dẫn tạo đường dẫn, hoặc một phần của đường dẫn, giữa một điểm đã cho trong hệ thống hoặc trong hệ thống lắp đặt hoặc trong thiết bị và mạng điện cực đất.
CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, dây nối đất là dây dẫn nối điện cực đất với điểm trong hệ thống liên kết đẳng thế, thường là đầu nối đất chính.
541.3.9 Đầu nối đất chính (main earthing terminal)
(Thanh cái nối đất chính)
Đầu nối hoặc thanh cái là một phần của bố trí nối đất của hệ thống lắp đặt cho phép đấu nối điện của một số dây dẫn cho mục đích nối đất.
541.3.10 Dây nối đất bảo vệ (protective earthing conductor)
Dây nối đất dùng cho nối đất bảo vệ.
541.3.11 Nối đất chức năng (functional earthing)
Nối đất một điểm hoặc nhiều điểm trong hệ thống hoặc trong hệ thống lắp đặt hoặc trong thiết bị cho các mục đích không phải an toàn điện.
541.3.12 Bố trí nối đất (earthing arrangement)
Tẩt cả các đấu nối điện và thiết bị liên quan trong nối đất của hệ thống, hệ thống lắp đặt hoặc thiết bị.

Bình Luận
Cùng danh mục: TC-Đo lường-Thử nghiệm
# Tên tệp
1 File Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị điện khác
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2022 - 05:48:19
,
Lượt xem: 124
2 File TCVN 7447-5-56:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-56 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:39:01
,
Lượt xem: 135
3 File TCVN 7447-6:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6 : Kiểm tra
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:33:01
,
Lượt xem: 117
4 File TCVN 6592-2 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 : Áptômát
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:24:21
,
Lượt xem: 185
5 File TCVN 6592-1 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Quy tắc chung
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:17:59
,
Lượt xem: 214
6 File TCVN 7994-1 : 2009 Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/04/2022 - 08:53:44
,
Lượt xem: 157
7 File TCVN 6592-4-1 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp Phần 4-1 : Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ - Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ kiểu điện cơ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/04/2022 - 08:43:33
,
Lượt xem: 208
8 File TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/04/2022 - 08:57:16
,
Lượt xem: 138
9 File TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/04/2022 - 08:45:46
,
Lượt xem: 127
10 File TCVN 7114 – 3 : 2008 ECGÔNÔMI - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 3 : Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2022 - 09:42:39
,
Lượt xem: 161
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Dạy nghề sửa chữa Tủ lạnh và Máy điều hòa dân dụng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/08/2022 - 06:41:49
,
Lượt xem: 33
2 File Sửa chữa, lắp đặt Quạt và Động cơ điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/08/2022 - 08:14:30
,
Lượt xem: 31
3 File Đồ án Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/08/2022 - 12:14:49
,
Lượt xem: 44
4 File DIY KIT 109 Stepper Motor Driver (DIY Driver cho động cơ bước)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 11:59:12
,
Lượt xem: 36
5 File Bài tập câu hỏi và trả lời về PLC từ cơ bản đến nâng cao
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 07:57:35
,
Lượt xem: 38
6 File Tài liệu huấn luyện sửa chữa máy giặt LG lồng đứng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 06:02:45
,
Lượt xem: 26
7 File Cách thức giảm nhiễu EMI trong mạch Buck Converter
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:44:06
,
Lượt xem: 74
8 File Đồ án Mô hình đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:28:27
,
Lượt xem: 81
9 File Các bài tập ứng dụng PLC Mitsubishi
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:16:25
,
Lượt xem: 87
10 File Lập trình điều khiển Arduino cho người mới bắt đầu V2
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2022 - 08:24:43
,
Lượt xem: 124