Đề tài Thiết kế nhà máy điện 4 tổ máy công suất 60MW
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 04/09/2023 - 09:28:09
|
Tác giả:
|
Nguồn:

Đề tài Thiết kế nhà máy điện 4 tổ máy công suất 60MW

359 2

Năng lượng,theo cách nhìn tổng quát là rất rộng lớn, là vô tận. Tuy nhiên nguồn nă ng lượng mà con người có thể khai thác phổ biến hiện nay đang càng trở lên khan hiếm và trở thành một vấn đề lớn trên thế giới.Đó là bởi vì đẻ có năng lượng dùng trong các hộ tiêu thụ, năng lương sơ cấp phải trải qua nhiều công đoạn khai thác, chế biến, vận chuyển và phân phối. Các công đoạn này đòi hỏi nhiều chi phí về tài chính và kĩ thuất, càng ràng buộc xã hội.Hiệu suất các công đoạn kể từ nguồn năng lượng sơ cấp đến năng lượng cuối để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất là một nhu cầu và cũng là nhiệm vụ của con người.
Hệ thống điện là một bộ phận của hệ thống năng lượng, bao gồm các nhà máy điện ,mạng điện, các hộ dùng điện .Trong đó các nhà máy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng sơ cấp như: than, dầu ,khí đốt thuỷ năng ...thành điện năng. Hiện nay ở nước ta năng lượng điện được sản suất hàng năm bởi các nhà máy nhiệt điện không còn chiếm tỷ trọng lớn như thập kỉ 80. Tuy nhiên, với thế mạnh như nguồn nguyên liệu ở nươc ta, tính chất của phụ tải đáy nhà máy nhiệt điện ...thì việc củng cố và xây dựng mới các nhà máy nhiệt điện vẫn đang là một nhu cầu dối với giai đoạn phát triển hiện nay.
Bản thuyết minh gồm 6 chương các chương này trình bày toàn bộ quá trình tính toán, từ chọn máy phát điện ,tính toán công suất phụ tải các cấp điện áp , cân bằng công suất toàn nhà máy, đề suất các phương án nối điện , tính toán kinh tế _ kĩ thuật , so sánh chọn các phương án tối ưu đến chọn khí cụ điện cho phương án được lựa chọn.
- Chương I: Tính toán phụ tải và cân bằng công suất
- Chương II: Lựa chọn phương án nối điện chính
- Chương III: Chọn máy biến áp và tính tổn thất điện năng
- Chương IV: Chọn các phương án tối ưu
- Chương V: Chọn thiết bị điện và dây dẫn
- Chương VI: sơ đồ tự dùng và thiết bị tự dùng

Bình Luận
Cùng danh mục: Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
1 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 345
2 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 359
3 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 901
4 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
5 File Đề tài Robot dò line điều khiển qua điện thoại dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 09:53:12
,
Lượt xem: 560
6 File Đề tài Điều khiển & Giám sát nhà cao tầng dùng vi xử lý 89C51
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/10/2023 - 07:39:40
,
Lượt xem: 523
7 File Đề tài Mô hình Robot hai bánh tự cân bằng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/10/2023 - 07:12:43
,
Lượt xem: 520
8 File Luận văn So sánh các kỹ thuật điều chế gián đoạn cho bộ nghịch lưu áp đa bậc
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/10/2023 - 09:24:20
,
Lượt xem: 393
9 File Luận văn Nghiên cứu và xây dựng một số hệ đo mưa ứng dụng vào hệ thống cảnh báo trượt đất
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/10/2023 - 08:57:09
,
Lượt xem: 352
10 File Đồ án Thiết kế hệ thống tưới cây tự động dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/09/2023 - 09:37:50
,
Lượt xem: 1008
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Phương pháp thử nghiệm cho mô đun nguồn DC/DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/05/2024 - 09:06:08
,
Lượt xem: 163
2 File Theory of Switching regulators
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 04:25:11
,
Lượt xem: 173
3 File Đồ án thiết kế chế máy tạo đo thân nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc dùng Ardunio
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:33:31
,
Lượt xem: 345
4 File How to reduce RF emissions [Christian rosu]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2024 - 10:27:47
,
Lượt xem: 178
5 File Đồ án Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/02/2024 - 04:46:37
,
Lượt xem: 359
6 File Đồ án Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:35:24
,
Lượt xem: 901
7 File Luận văn Kỹ thuật PWM sóng mang cho nghịch lưu đa bậc lai
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/11/2023 - 09:29:46
,
Lượt xem: 454
8 File Understanding current & voltage harmonics
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/11/2023 - 08:31:59
,
Lượt xem: 428
9 File Transient Analysis of PCB EMC Problem
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 11:12:09
,
Lượt xem: 454
10 File Some Simple Tachometer Input Circuits
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/11/2023 - 10:27:52
,
Lượt xem: 421