Bài 2 : Mô phỏng hiệu ứng 8 LED đơn với PIC16F877A XC8 (P1)

Bài 2 : Mô phỏng hiệu ứng 8 LED đơn với PIC16F877A XC8 (P1)

Tác giả: Huỳnh Ngọc Lâm
Nguồn: Programming PIC


Trong bài đăng này mình sẽ hướng dẫn các bạn chớp tắt nhiều LED cùng lúc cũng như 1 số hiệu ứng đơn giản như : Xen kẻ, nữa sáng nữa tắt,sáng hết tắt hết …. Để tạo được nhứng hiệu ứng đơn giản như vậy thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bảng mã HEX để giúp chúng ta dễ dàng tạo ra nhưng hiệu ứng đơn giản trên.

Trong bài đăng trước mình đã hướng dẫn các bạn cách làm sáng tắt 1 con LED theo 2 cách là :

Anode chung.

led anode chung

- Cathode chung.

Còn trong bài đăng này mình sẽ hướng dẫn các bạn chớp tắt nhiều LED cùng lúc cũng như 1 số hiệu ứng đơn giản như : Xen kẻ, nữa sáng nữa tắt,sáng hết tắt hết …. Để tạo được nhứng hiệu ứng đơn giản như vậy thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bảng mã HEX để giúp chúng ta dễ dàng tạo ra nhưng hiệu ứng đơn giản trên.

Trước tiên là bảng mã HEX từ 0 -15 như hình 1.

bảng mã BCD

Và đây là bảng tính mã HEX cụ thể để xuất ra các chân của Vi Điều Khiển để điều khiền LED sáng theo mong muốn. Các bạn xem hình 2.

- Đây là nhưng hiệu ứng vô cùng đơn giản mục đính của bài này là giúp các bạn có kiến thức về cách tính nã nhị phân BCD và cách điều khiển 1 PORT của Vi Điều Khiển.

- Đây là ảnh mô phỏng proteus. 

chaser led pic16f877a

- Đây là code chương trình.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define _XTAL_FREQ 4000000

#include <xc.h>

// CONFIG

#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)

#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)

#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)

#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)

#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)

#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)

#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)

#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)

void GPIO_init (void);

void SANGHET (void);

void TATHET (void);

void XENKE (void);

void SANGNUA (void);

void main (void)

{

    GPIO_init();

    while(1)

    {

        SANGHET();

        __delay_ms(500);       

        TATHET();

        __delay_ms(500);        

        XENKE();

        __delay_ms(500);        

        SANGNUA();

        __delay_ms(500);

    }

}

void GPIO_init(void)

{

    TRISB = 0X00;

    PORTB = 0X00;

}

void SANGHET (void)

{

    PORTB = 0XFF;

}

void TATHET (void)

{

    PORTB = 0X00;

}

void XENKE (void)

{

    PORTB = 0XAA;

    __delay_ms(500);

    PORTB = 0X55;

}

void SANGNUA (void)

{

    PORTB = 0X0F;

    __delay_ms(500);

    PORTB = 0XF0;

}

Chương trình và mô phỏng được làm trên : Phần mềm MPLAB X IDE  (XC8) và Protues 8.1

Bình Luận
Cùng danh mục: Cơ bản Vi điều khiển

Ứng dụng vi điều khiển AT89S52 đếm và đặt trước vòng quay từ 0-99 cho máy quấn băng keo máy biến áp xung

21/02/2018 21:32:46 / Lượt xem: 885 / Người đăng: Nguyễn Thế Trọng Nhân

Đây là bài mô phỏng vi điều khiển AT89S52 đếm và cài đặt vòng quay cho mô tơ hiển thị trên 2 led 7 vach từ 00-99. Áp dụng cho máy quấn keo biến áp xung

Chia sẻ đèn giao thông ngã tư PIC16F877A CCS

24/09/2016 16:09:11 / Lượt xem: 3742 / Người đăng: lam3ngon

Chào các bạn trong bài đăng trước mình đã hướng dẫn các bạn về đèn giao thông ngã tư nhưng là chạy 1 cách tư động nên trong bài này hướng dẫn các bạn điều khiển bằng nút nhấn nha !

BÀI 4 : Mô phỏng PIC16F877A (XC8) giao tiếp với nút nhấn

25/05/2016 20:50:22 / Lượt xem: 3561 / Người đăng: lam3ngon

Nói về nút nhấn (button) thì có lẽ chúng ta đã quá quen với nó rồi thậm chí chúng ta chúng ta còn tiếp xúc với nó hằng ngày nữa, ví dụ như : bàn phím máy tính, các thiết bị điều khiển tivi, máy điều hòa…..

Mô phỏng hiệu ứng 8 LED đơn với PIC16F877A XC8 (P2)

18/05/2016 15:37:21 / Lượt xem: 3251 / Người đăng: lam3ngon

Chào các bạn trong bài đăng này mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng mức độ khó của PORJECT lên khó hơn 1 tý so với bài đăng trước nếu như bài đăng trước chúng ta chỉ dùng lại ở việc chớp tắt LED và sáng xen kẻ thì trong bài đăng này mình sẽ giới thiệu với các bạn về Đuổi LED (Chaser LED), sáng dồn, dịch trái, dịch phải, sáng dần, tắt dần…

Giao tiếp SPI và mô phỏng trên AVR

18/05/2016 13:20:22 / Lượt xem: 3432 / Người đăng: biendt

Bài này giúp các bạn biết cách sử dụng cách truyền thông nối tiếp đồng bộ SPI. Công cụ chính cũng là 2 bộ phần mềm AVRStudio (+gcc-avr) và Proteus. Thực chất ngôn ngữ lập trình vẫn là gcc-avr nhưng tôi không dùng Programmer Notepad để biết code như thông thường, thay vào đó tôi dùng AVRStudio làm trình biên tập,

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến