Sổ tay lập trình, hướng dẫn sử dụng, ứng dụng PLC Mitsubishi FX3U, FX3UC
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 01/09/2022 - 10:18:11
|
Tác giả:
|
Nguồn:

Sổ tay lập trình, hướng dẫn sử dụng, ứng dụng PLC Mitsubishi FX3U, FX3UC

220 3

Tài liệu được phiên dịch từ nhà sản xuất. Ứng dụng lập trình cho dòng PLC Mitsubishi FX3U và FX3UC
Mục lục tài liệu :
1.Lời giới thiệu về PLC, ngôn ngữ lập trình
2.Tổng quan chương trình tuần tự
3.Danh mục lệnh
4.Chi tiết các thiết bị
5.Cách xác định thiết bị và hằng số cho lệnh
6.Điều cần hiểu trước khi lập trình
7.Lệnh cơ bản
8.Điều khiển lưu trình - FNC 00 đến FNC 09
9.Lệnh di chuyển và so sánh - FNC 10 đến FNC 19
10.Hoạt động toán học và luận lý FNC 20 đến FNC 29
11.Hoạt động quay và dịch - FNC 30 đến FNC 39
12.Hoạt động dữ liệu - FNC 40 đến FNC 49
13.Xử lý tốc độ cao - FNC 50 đến FNC 59
14.Các lệnh tiện dụng - FNC 60 đến FNC 69
15.Thiết bị ngoại vi FX I/O - FNC 70 đến FNC79
16.Thiết bị ngoại vi FX - FNC 80 đến FNC 89
17.Chuyển dữ liệu 2 - FNC 100 đến FNC 109
18.Dấu chấm động - FNC 100 đến FNC 139
19.Dữ liệu hoạt động 2 - FNC 140 đến FNC 149
20.Điều khiển vị trí - FNC150 đến FNC159
21.Điều khiển đồng hồ thời gian thực - FNC160 đến FNC169
22.Thiết bị bên ngoài - FNC 170 đến FNC 179
23.Giới thiệu vê flenehj hoán đổi - FNC 180
24.Lệnh khác - FNC181 đến FNC189
25.Hoạt động khối dữ liệu - FNC190 đến FNC199
26.Điều khiển chuỗi ký tự - FNC200 đến FNC209
27.Điều khiển dữ liệu 3 - FNC210 đêbs FNC219
28.So sánh dữ liệu - FNC220 đến FNC249
29.Hoạt động với bảng dữ liệu - FNC250 đến FNC269
30.Giao tiếp thiết bị bên ngoài (giao tiếp Inverter) - FNC270 đến FNC274
31.Truyền dữ liệu 3 - FNC275 đến FNC279
32.Xử lý tốc độ cao 2 - FNC280 đến FNC289
33.Điều khiển thanh ghi tài liệu mở rộng - FNC290 đến FNC299
34.Chương trình SFC và step Ladder
35.Chức năng ngắt và chức năng bắt xung
36.Hoạt động của các thiết bị đặt biệt (M8000, D8000..)
37.Phương pháp kiểm tra lỗi và danh sách lỗi

Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Điện - Điện tử
# Tên tệp
1 File Giáo trình Thiết bị điện hệ thống lưới điện và máy điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 10:02:00
,
Lượt xem: 224
2 File Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8501
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2022 - 05:20:59
,
Lượt xem: 183
3 File Một số mạch thí nghiệm mô phỏng dùng chíp AT89C51
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2022 - 04:53:42
,
Lượt xem: 185
4 File Bài tập câu hỏi và trả lời về PLC từ cơ bản đến nâng cao
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 07:57:35
,
Lượt xem: 294
5 File Lập trình điều khiển Arduino cho người mới bắt đầu V2
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2022 - 08:24:43
,
Lượt xem: 330
6 File Arduino cho người mới bắt đầu _ IoT maker Viet nam
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/05/2022 - 08:42:05
,
Lượt xem: 323
7 File Giáo trình điện tử cơ bản - TOPEDU
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 18/05/2022 - 01:34:15
,
Lượt xem: 641
8 File Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt Điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/04/2022 - 09:33:59
,
Lượt xem: 488
9 File Thiết kế hệ thống nhúng với Arduino - Designing Embedded Systems with Arduino
Người đăng: Quang Khải
,
Ngày đăng: 17/04/2022 - 10:00:49
,
Lượt xem: 305
10 File Giáo trình lập trình C căn bản - Hanoi Aptech
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/03/2022 - 08:39:51
,
Lượt xem: 502
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ [ dòng Altivar của Schneider]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/11/2022 - 09:36:47
,
Lượt xem: 47
2 File Lựa chọn mới cho điều khiển và bảo vệ các thiết bị động lực - Schneider Electric
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/10/2022 - 09:04:19
,
Lượt xem: 127
3 File Đề tài Kỹ thuật điều khiển bộ biến tần đơn giản
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/10/2022 - 08:38:33
,
Lượt xem: 97
4 File Đồ án Điều khiển lò nhiệt độ phương pháp PID với Card AD PCL818 và máy tính
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2022 - 09:53:08
,
Lượt xem: 175
5 File Printed Circuits Handbook by Clyde F. Coombs Jr
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2022 - 03:36:19
,
Lượt xem: 102
6 File Một vài sơ đồ Điều khiển động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc, dây quấn
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 10:34:45
,
Lượt xem: 126
7 File Giáo trình Thiết bị điện hệ thống lưới điện và máy điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 10:02:00
,
Lượt xem: 224
8 File Đặc tính kỹ thuật Động cơ điện không đồng bộ 3 pha Rôto lồng sóc 50Hz
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 09:38:08
,
Lượt xem: 111
9 File Bản vẽ chi tiết sơ đồ nguyên lý của mạch khởi động sao - tam giác
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 09:14:23
,
Lượt xem: 191
10 File Phương pháp tính chọn động cơ cho cơ cấu nâng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 08:39:58
,
Lượt xem: 138