Đề tài Ứng dụng lý thuyết hiện đại Thiết kế modul điều khiển động cơ DC
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 10/09/2022 - 10:32:05
|
Tác giả: Bùi Trung Hiếu
|
Nguồn:

Đề tài Ứng dụng lý thuyết hiện đại Thiết kế modul điều khiển động cơ DC

269 8

Khái quát:
- Việc áp dụng lý thuyết điều khiển kinh điển và hiện đại vào những mô hình thực tế luôn gặp khó khăn về giải thuật phần mềm lẫn đáp ứng phần cứng của thiết bị.
- Bằng cách sử dụng vi điều khiển P89LPC922 của Philips làm nhân điều khiển trung tâm, Matlab là chương trình xử lý trung gian, phần mạch công suất sử dụng Driver tích hợp <LMD18200>, hi vọng đề tài đem đến một cách nhìn nhận mới về vấn đề áp dụng lý thuyết điều khiển vào thực tế.
- Đề tài đã phân tích khá kĩ lưỡng các vấn đề như thiết kế và chọn bộ thông số của khâu điều khiển kinh điển PID bằng thuật toán GA, cách chọn tần số điều xung, xử lý ngắt trong lấy mẫu, thời gian thực hiện của các hàm, giới hạn phần cứng đáp ứng của thiết bị, cách xây dựng mô hình tham chiếu chuẩn cho đối tượng, khắc phục những sự cố về nhiễu tải hoặc/và nhiễu đo lên đối tượng.
- Làm việc trên nhân điều khiển P89LPC922 của Philips nên tôi phân tích các sơ đồ giải thuật và chương trình, cũng như thời gian thực để thực thi trên cơ sở tập lệnh của họ MCU8051.
Kiến thức cơ bản: Lý thuyết điều khiển kinh điển,lý thuyết điều khiển hiện đại, điện tử cơ bản, điện tử công suất, cấu trúc vi điều khiển, giải thuật và lập trình ngôn ngữ CLưu ý : Đề tài không gồm code để nạp cho Vi xử lý nhưng đề tài đã mô tả rất chi tiết giải thuật lập trình, phần cứng và đưa ra hướng giải quyết.

Bình Luận
Cùng danh mục: Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
1 File Đồ án Điều khiển lò nhiệt độ phương pháp PID với Card AD PCL818 và máy tính
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2022 - 09:53:08
,
Lượt xem: 174
2 File Đề tài Điều khiển động cơ một chiều sử dụng chíp 8501 và phương pháp PWM
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/08/2022 - 06:54:40
,
Lượt xem: 291
3 File Đồ án Mô hình đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:28:27
,
Lượt xem: 630
4 File Lập trình căn bản ARM Cortex M3 STM32F103C8T6 và code mẫu
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/05/2022 - 09:01:03
,
Lượt xem: 310
5 File Nghiên cứu kỹ thuật Carrier Based - PWM điều khiển bộ nghịch lưu áp đa bậc với các nguồn DC dao động (Phần 3)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/05/2022 - 06:40:18
,
Lượt xem: 201
6 File Nghiên cứu kỹ thuật Carrier Based - PWM điều khiển bộ nghịch lưu áp đa bậc với các nguồn DC ổn định - không cân bằng (Phần 2)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/05/2022 - 06:33:54
,
Lượt xem: 364
7 File Nghiên cứu : Tổng quan về bộ nghịch lưu áp đa bậc (Phần 1)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/05/2022 - 06:12:45
,
Lượt xem: 199
8 File Đề tài báo cáo vi xử lý 2 : 20 bài tập lập trình và mô phỏng dùng PIC16877A
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/04/2022 - 10:29:50
,
Lượt xem: 261
9 File Luận văn Bàn phím thu thập số liệu bình gas dùng chuẩn RS-485
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/04/2022 - 09:03:55
,
Lượt xem: 573
10 File Đề tài Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển nhiệt độ lò sấy sử dụng bộ ĐK PID
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 07:35:08
,
Lượt xem: 637
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Hướng dẫn sử dụng Biến tần điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ [ dòng Altivar của Schneider]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/11/2022 - 09:36:47
,
Lượt xem: 47
2 File Lựa chọn mới cho điều khiển và bảo vệ các thiết bị động lực - Schneider Electric
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/10/2022 - 09:04:19
,
Lượt xem: 127
3 File Đề tài Kỹ thuật điều khiển bộ biến tần đơn giản
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 23/10/2022 - 08:38:33
,
Lượt xem: 97
4 File Đồ án Điều khiển lò nhiệt độ phương pháp PID với Card AD PCL818 và máy tính
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2022 - 09:53:08
,
Lượt xem: 174
5 File Printed Circuits Handbook by Clyde F. Coombs Jr
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/10/2022 - 03:36:19
,
Lượt xem: 102
6 File Một vài sơ đồ Điều khiển động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc, dây quấn
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 10:34:45
,
Lượt xem: 126
7 File Giáo trình Thiết bị điện hệ thống lưới điện và máy điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 10:02:00
,
Lượt xem: 224
8 File Đặc tính kỹ thuật Động cơ điện không đồng bộ 3 pha Rôto lồng sóc 50Hz
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 09:38:08
,
Lượt xem: 111
9 File Bản vẽ chi tiết sơ đồ nguyên lý của mạch khởi động sao - tam giác
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 09:14:23
,
Lượt xem: 191
10 File Phương pháp tính chọn động cơ cho cơ cấu nâng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 08:39:58
,
Lượt xem: 137