Bài báo : Nghiên cứu tiêu chuẩn và phương pháp tối ưu công suất phát của hệ thống điện mặt trời nối lưới : Xét cho trường hợp lưới điện hạ thế 1 pha
Người đăng: biendt
,
Ngày cập nhật: 20/07/2021 - 01:49:48
,
Lượt xem: 299

Bài báo : Nghiên cứu tiêu chuẩn và phương pháp tối ưu công suất phát của hệ thống điện mặt trời nối lưới : Xét cho trường hợp lưới điện hạ thế 1 pha

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường , Nguyễn Đình Quang , Trần Tùng
Nguồn: Sưu tầm


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời nhằm mục đích thu được năng lượng bức xạ mặt trời và chuyển đổi thành điện năng. Những kỹ thuật khác nhau về mô hình hóa và điều khiển hệ thống điện mặt trời với mục tiêu giúp cho tăng cường thâm nhập nhiều năng lượng mặt trời vào hệ thống điện đã và đang được đề cập nhiều trong các nghiên cứu. Hiện nay các phương pháp luận cho việc tối ưu công suất phát của hệ thống điện mặt trời chưa hoàn toàn hiệu quả. Vì vậy có nhiều công trình nghiên cứu yêu cầu đưa ra được cấu hình toàn diện và tối ưu cho hệ thống điện mặt trời nối lưới, thuật toán cực đại công suất phát, đồng bộ hóa inverter khi kết nối vào lưới điện. Bài báo này tập trung nghiên cứu hệ thống điện mặt trời nối lưới trên cơ sở kỹ thuật điều khiển công suất phát nhờ thay đổi góc pha giữa điện áp đầu ra của inverter và điện áp lưới điện. Để đồng bộ dòng công suất xoay chiều đầu ra của inverter vào lưới điện phương pháp được trình bày và được mô phỏng bằng công cụ Matlab Simulink và đồng thời được khẳng định bằng kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Bài báo cũng giúp đưa ra được những nghiên cứu về tiêu chuẩn kết nối, phương pháp tối ưu công suất phát của hệ thống điện mặt trời vào lưới điện và tầm quan trọng của chúng.

Bình Luận
Cùng danh mục: Điện tử ứng dụng
# Tên tệp
1 Tút tài liệu hướng dẫn lập trình giao diện C# với RS232
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2021 - 11:09:59
,
Lượt xem: 575
2 AN4148 : Audible Noise Reduction Techniques for FPS Applications
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/12/2020 - 08:49:25
,
Lượt xem: 683
3 Tạp chí : Giải pháp thiết kế mới bộ lọc điện từ cho LED driver công suất lớn cấu hình hai tầng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/04/2020 - 10:10:08
,
Lượt xem: 925
4 Tính toán và Thiết kế Biến áp cho mạch off-line Flyback
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/05/2019 - 09:34:41
,
Lượt xem: 1023
5 PT2262/PT2272 Mã hóa/Giải mã Với PIC C
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/05/2019 - 12:54:21
,
Lượt xem: 1135
6 Bài báo Bộ điều khiển PID số cho động cơ DC ứng dụng ASIC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/09/2017 - 06:59:09
,
Lượt xem: 2431
7 Current to voltage converter [ Chuyển đổi dòng thành áp]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/04/2017 - 08:27:31
,
Lượt xem: 2215
8 Mạch chuyển đổi RS232 - RS485 cho PC, Board
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/04/2017 - 09:41:14
,
Lượt xem: 244125
9 Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm SRF05 với PIC32 Starter Kit
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2016 - 08:29:28
,
Lượt xem: 3712
10 High-Voltage Zappers
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2016 - 06:02:36
,
Lượt xem: 2324
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 ĐAMH ĐKTĐ Đo lưu lượng nước dùng thu phát hồng ngoại
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/11/2021 - 08:11:38
,
Lượt xem: 44
2 Thí nghiệm điện tử tương tự - ĐH KT Công Nghệ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 18/10/2021 - 08:27:42
,
Lượt xem: 148
3 Đồ án Mạch khuếch đại công suất âm tần 90-300W
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/10/2021 - 08:15:19
,
Lượt xem: 176
4 Lập trình Labview và ứng dụng trong đo lường điều khiển
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 29/08/2021 - 10:28:07
,
Lượt xem: 383
5 Đề tài : Nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng Module USB 6008 và phần mềm LabView
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/08/2021 - 09:17:37
,
Lượt xem: 308
6 Đề tài : Ứng dụng LabVIEW điều khiển cảm biến siêu âm ghép nối với máy tính
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 19/08/2021 - 08:04:59
,
Lượt xem: 318
7 Fly-back transformer design instructions
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 27/07/2021 - 09:00:26
,
Lượt xem: 455
8 Tiếng anh chuyên ngành Điện - Điện Tử
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 18/07/2021 - 09:45:07
,
Lượt xem: 700
9 Tút tài liệu hướng dẫn lập trình giao diện C# với RS232
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2021 - 11:09:59
,
Lượt xem: 575
10 Giới thiệu Lập trình LabView
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/03/2021 - 05:31:20
,
Lượt xem: 723
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết Website