Giải thích sai số của thiết bị đo kiểu : ±xx%rdg ±yydgts

Giải thích sai số của thiết bị đo kiểu : ±xx%rdg ±yydgts


Chú thích :
- Rdg viết tắt của từ Reading trong tiếng anh. Tức là giá trị đọc được.
- Dgts viết tắt của từ digits trong tiếng anh. Tức là số được cộng thêm. dgts = digits = count.
Trong mỗi thiết bị đo lường có độ chính xác khác nhau. Có 2 loại cơ bản :
- Full scale là phần trăm của giải đo.
- Rdg+dgts là phần trăm giá trị đọc được “reading” và kết hợp sai số (dgts).

Trường hợp với sai số : ±xx%rdg±yydgts là số phần trăm của giá trị đọc và kết hợp sai số (dgts) cộng thêm với số cuối của màn hình hiện thị ở thiết bị kỹ thuật số.
                ±xx%rdg là phần trăm sai số của giá trị đọc.
                ±yydgts là phần kết hợp sai số dgt cộng thêm với số cuối của màn hình hiện thị và có thể được hiểu thêm là chữ số cuối cùng trên màn hình có thể thay đổi bằng ±yy lần đếm.

Một vài thiết bị đo thì sai số yydgts là một giá trị cố định ở trong 1 thang đo. Ví dụ ±2%rdg±10mA, ±1%rdg+1mV...

Ví dụ : Một thiết bị có sai số : ±2,0% rdg ±5 dgts và giá trị đo thực tế được hiện thị trên màn hình là 10,01V, độ phân giải 0,01V.
Như vậy tính tổng sai số thiết bị sẽ như sau :
       - Sai số rdg : 10,01 * 2% = ±0,2002V
       - Sai số dgt : Do trên màn hình hiện thị 10,01V, độ phân giải 0.01 , giá trị của số cuối cùng là 1, Sai số dgts là (5 + 1) * 0,01= ±0,06V
       - Như vậy tổng sai số của thiết bị ở giá trị trên là : ±0,2002V + ±0,06V = ±0,2602V.
       - Giá trị đo chính xác của máy : 10,01V ±0,2602V
So sánh sự khác nhau : Cùng sai số rdg nhưng khác nhau về dgt.
Lấy một đồng hồ vạn năng có thang đo DCV : 40/400V, độ phân giải : 0,01V/0,1V, sai số ±2,0%rdg+10dgts được so sánh với ±2,0%rdg+ 5dgts.
Tính tổng sai số như sau :

 

Bình Luận
Cùng danh mục: Giải pháp đo lường điện

Thí nghiệm điện : Thí nghiệm dầu biến áp

23/05/2020 11:31:12 / Lượt xem: 2717 / Người đăng: biendt

Thí nghiệm điện áp chọc thủng dầu máy biến áp để xác định độ bền điện của dầu MBA và có thể coi đây là đặc tính tổng hợp của dầu. Điện áp chọc thủng phụ thuộc vào sự có mặt của các điện tích tự do có trong nó, hay nói cách khác nó phụ thuộc vào sự tính khiết của dầu (không chứa tạp chất,bọt khí, nước...)

Thí nghiệm máy biến áp

09/03/2020 09:00:01 / Lượt xem: 5117 / Người đăng: biendt

Bao gồm ·- Ý nghĩa đo điện trở một chiều (điện trở cuộn dây) của máy biến áp. - Thí nghiệm không tải máy biến áp, - Đo cách điện máy biến áp . Việc đo điện trở một chiều (điện trở cuộn dây) trong máy biến áp là một hạng mục thí nghiệm chủ yếu là để xác định chất lượng chất lượng các mối nối, mối tiếp xúc từ cuộn dây cho đến đầu cực máy biến áp, sự bất thường của chính cuộn dây (có thể bị đứt hoặc ngắn mạch)

Thí nghiệm điện : Đo điện trở một chiều

25/02/2020 20:38:41 / Lượt xem: 5206 / Người đăng: biendt

Như đã biết với mỗi máy điện quay(động cơ...) hay tĩnh (máy biến áp...) thì trên mỗi cuộn dây luôn có R, L . Trong đó việc thí nghiệm xác định giá trị điện trở cuộn dây là một trong những điều kiện kiên quyết trước khi đưa máy điện vào vận hành. Điện trở một chiều là thông số xác định tình trạng các cấu trúc phần dẫn dòng trong máy điện: cuộn dây chính, cuộn dây phân áp, các mối tiếp xúc của đầu vào và cấu trúc dẫn dòng bên trong, các cấu trúc dẫn điện của bộ chuyển nấc phân áp...

Thí nghiệm điện : Đo điện trở cách điện biến áp

25/02/2020 20:33:22 / Lượt xem: 1468 / Người đăng: biendt

Hầu hết các thiết bị điện đều có phần dẫn điện, nó có thể được cách điện với nhau và cách điện với vỏ thiết bị. Để đánh giá chất lượng thiết bị về phương diện cách điện, người ta biểu thị bằng một đại lượng đặc trưng là điện trở cách điện (viết tắt Rcđ), đơn vị MΩ Điện trở cách điện: là điện trở của cách điện khi đặt một điện áp một chiều vào cách điện của thiết bị điện

Demo phân tích giải mã, trigger truyền thông nối tiếp I2C

01/09/2019 16:29:40 / Lượt xem: 1693 / Người đăng: biendt

Tổng quan : Đây là công cụ hữu ích trong việc thiết kế, phân tích, sửa chữa truyền thông nối tiếp I2C. Việc phân tích địa chỉ truyền nhận, dữ liệu truyền nhận, xác định bit lỗi sẽ sẽ dàng hơn với công cụ này.Truyền thông I2C được sử dụng làm truyền thông giao tiếp cho nhiều ngoại vi khác nhau như vi điều khiển 8051, PIC, AVR..

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết Website