TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 01/04/2022 - 08:57:16
|
Tác giả: Tiêu chuẩn Quốc Gia
|
Nguồn:

TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

160 1

Yêu cầu chung
1.1. Các mạng điện xoay chiều diện áp đến 1000V có thể có điểm trung tính nối đất trực tiếp hoặc có điểm trung tính cách ly. Các mạng điện một chiều có thể có điểm giữa nối đất trực tiếp hoặc có điểm giữa cách ly; còn các nguồn điện một pha có thể có một đầu ra nối đất trực tiếp hoặc có cả hai đầu ra cách ly.
Trong mạng điện ba pha bốn dây và mạng điện một chiều ba dây bắt buộc phải nối đất trực tiếp điểm trung tính hoặc nối đất trực tiếp điểm giữa nguồn điện.
1.2. Các thiết bị điện được cung cấp điện từ mạng có điện áp đến 1000V có điểm trung tính nối đất trực tiếp hoặc từ các nguồn điện một pha có đầu ra nối đất trực tiếp cũng như từ các mạng một chiều ba dây có điểm giữa nối đất trực tiếp cần phải được nối “không”.
1.3. Trong mạng điện có điện áp đến 1000V có điểm trung tính cách ly hoặc nguồn điện một pha có các đầu ra được cách ly với đất cũng như các mạng điện một chiều có điểm giữa được cách ly với đất được sử dụng để cung cấp điện cho các thiết bị điện trong trường hợp có những yêu cầu về an toàn điện cao (như các thiết bị điện di động, khai thác than và mỏ). Các thiết bị điện phải được nối đất kết hợp với kiểm tra cách điện của mạng hoặc sử dụng máy cắt điện bảo vệ.
1.4. Các thiết bị điện trong mạng có điện áp lớn hơn 1000V có điểm trung tính cách ly phải được nối đất.
Trong mạng điện này phải có biện pháp phát hiện nhanh ngắn mạch chạm đất. Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch chạm đất phải tác động cắt (theo toàn bộ mạng liên quan) trong trường hợp cần thiết do yêu cầu an toàn (như đối với đường dây cung cấp điện cho các trạm, các máy di động và khai thác than).
Các thiết bị điện trong mạng có điện áp trên 1000V có điểm trung tính nối đất hiệu quả phải được nối đất bảo vệ.
1.5. Những bộ phận sau đây cần được nối đất hoặc nối “không”:
a) Vỏ máy điện, vỏ máy biến áp, các khí cụ điện, các thiết bị chiếu sáng v.v…
b) Bộ phận truyền động của các thiết bị điện;
c) Các cuộn thứ cấp của máy biến áp đo lường;
d) Khung của tủ phân phối điện, bảng điều khiển, bảng điện và tủ TCVN 4756 : 1989điện, cũng như các bộ phận có thể tháo ra được hoặc để hở nếu như trên đó có đặt các thiết bị điện.
e) Những kết cấu kim loại của thiết bị phân phối, kết cấu đặt cáp, những đầu mối bằng kim loại của cáp, vỏ kim loại và vỏ bọc của cáp lực và cáp kiểm tra; Vỏ kim loại của dây dẫn điện, ống kim loại luồn dây dẫn điện, vỏ và giá đà của thanh cái dẫn điện, các máng, hộp, các dây cáp thép và các thanh thép đà dây cáp và dây dẫn điện (trừ các dây dẫn, dây cáp và các thanh đặt dây cáp trên đó đã có vỏ kim loại hoặc vỏ bọc đã được nối đất hoặc nối không) cũng như các kết cấu kim loại khác trên đó đặt các thiết bị điện.
f) Vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm tay.
g) Các thiết bị điện được đặt ở các bộ phận a; Động của máy và các cơ cấu.
1.6. Không yêu cầu nối đất hoặc nối “không” cho những bộ phận sau:
a) Các thiết bị điện xoay chiều có điện áp đến 380V và một chiều có điện áp đến 440V trong các phòng ít nguy hiểm về điện.
b) Vỏ của thiết bị điện, dụng cụ điện và các kết cấu lắp ráp điện được đặt trên các kết cấu kim loại, trên các thiết bị phân phối, trên các khung, tủ, bảng điều khiển, trên bệ máy công cụ và các máy cái đã được nối đất hoặc nối “không” với điều kiện bảo đảm tiếp xúc về điện chắc chắn với hệ thống nối đất hoặc nối “không” chính.
c) Tất cả các kết cấu được nêu ra ở mục e) điều 1.5 với điều kiện giữa các kết cấu này, và thiết bị điện đã được nối đất hoặc nối “không” được đặt trên các kết cấu đó có mối tiếp xúc điện chắc chắn. Trong trường hợp này tất cả các kết cấu được nêu ở trên không thể sử dụng để nối đất hoặc nối “không” cho các thiết bị điện khác được đặt trên nó.
d) Tất cả phụ kiện của cách điện các dạng khác nhau, thanh giằng, giá đà, phụ tùng của thiết bị chiếu sáng được lắp đặt trên các cột điện ngoài trời bằng gỗ hoặc trên kết cấu bằng gỗ của trạm điện ngoài trời, nếu như không yêu cầu những kết cấu này phải được bảo vệ chống quá điện áp khí quyển.
Khi lắp dây cáp có vỏ kim loại được nối đất hoặc dây nối đất không có cách điện ở trên cột gỗ thì những bộ phận kể trên phải được nối đất hay nối “không”.
e) Những bộ phận có thể tháo ra hoặc mở ra được của các khung kim loại của buồng phân phối, tủ; rào chắn v.v… nếu như trên các bộ phận đó không đặt thiết bị điện hoặc các thiết bị điện được lắp trên đó có điện áp xoay chiều không lớn hơn 42V và một chiều không lớn hơn 110V.
f) Vỏ dụng cụ điện có cách điện kép.
g) Các loại móc, kẹp bằng kim loại, các đoạn ống bằng kim loại để bảo vệ cáp ở những chỗ cáp xuyên tường, trần ngăn và các chi tiết tương tự, kể cả các hộp nối và rẽ nhánh kích thước đến 100cm2, những dây cáp hay dây dẫn có vỏ bọc cách điện đặt chìm trong tường trần ngăn hay các phần tử khác của công trình xây dựng.
1.7. Để nối đất các thiết bị điện có chức năng khác nhau và điện áp khác nhau, đặt cạnh nhau, nên sử dụng một trang bị nối đất chung.
Trang bị nối đất chung của các thiết bị điện có chức năng và điện áp khác nhau phải thoả mãn tất cả các yêu cầu đối với nối đất các thiết bị này về bảo vệ người, về đảm bảo chế độ làm việc của mạng điện và bảo vệ chống quá điện áp, v.v…
1.8. Để nối đất cho các thiết bị điện trước hết nên sử dụng nối đất tự nhiên. Nếu như trong trường hợp này điện trở của thiết bị nối đất hoặc điện áp chạm đạt giá trị cho phép và bảo đảm được giá trị điện áp quy định trên trang bị nối đất, thì những điện cực nối đất nhân tạo chỉ sử dụng khi cần phải giảm mật độ dòng điện chạy qua điện cực nối đất tự nhiên đó.
Khi tính toán nối đất cần lựa chọn diện tích đặt trang bị nối đất một cách hợp lý để đảm bảo yêu cầu an toàn và giảm chi phí lắp đặt.
1.9. Những yêu cầu của tiêu chuẩn này về điện trở của trang bị nối đất và điện áp chạm cần phải được đảm bảo trong điều kiện bất lợi nhất.
Điện trở suất của đất dùng để tính toán phải lấy tương ứng với trị số của nó vào thời kỳ mà điện trở nối đất hay điện áp chạm có giá trị lớn nhất.
1.10. Khi thực hiện nối đất và nối “không” phải áp dụng các biện pháp san bằng thế. Để san bằng thế, trong các phân xưởng và các thiết bị ngoài trời đã được nối đất và nối “không”, thì tất cả các kết cấu kim loại của nhà xưởng, các ống dẫn được đặt cố định có công dụng khác nhau vỏ kim loại của các thiết bị công nghệ, các đường ray của cầu trục và đường sắt các kết cấu nối đất tự nhiên v.v… cần phải được nối với lưới nối đất hoặc nối “không”.
Trong trường hợp này chỉ cần dùng các cầu nối để nối các bộ phận trên với lưới nối đất hay nối “không”.
1.11. Nối đất hoặc nối “không” cho các thiết bị điện đặt trên cột đường dây trên không (máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, dao cách ly, cầu chảy, tụ điện và các thiết bị khác) phải được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn đã được ban hành và các quy định trong tiêu chuẩn này.
Điện trở của trang bị nối đất cho các cột đường dây trên không trên đó có đặt các thiết bị điện phải thoả mãn những yêu cầu đối với nối đất của các thiết bị điện tương ứng.
Các thiết bị điện đặt trên cột đường dây trên không trong mạng điện ba pha điện áp đến 1000V có trung tính nối đất trực tiếp và trong mạng điện một pha có đầu ra của nguồn nối đất phải được nối “không”.
1.12. Khi không thể thực hiện nối đất hay nối không thỏa mãn yêu cầu của tiêu chuẩn này hay thực hiện gặp khó khăn, không kinh tế thì cho phép dùng một trong các biện pháp hay kết hợp các biện pháp bảo vệ sau đây: máy cắt điện an toàn, san bằng thế (san bằng thế tự nhiên hoặc san bằng thế nhân tạo), cách điện chỗ làm việc (sàn cách điện). Các thiết bị điện công suất nhỏ trong mạng điện có điện áp đến l có trung tính nối đất trực tiếp nếu thực hiện nối không gặp khó khăn thì cho phép nối đất bảo vệ.

Bình Luận
Cùng danh mục: TC-Đo lường-Thử nghiệm
# Tên tệp
1 File ĐLVN 07 : 2012 Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng - Quy trình kiểm định
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/09/2022 - 02:48:13
,
Lượt xem: 51
2 File Thông tư 32/2010/TT-BCT về Quy định hệ thống điện phân phối
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/09/2022 - 10:39:50
,
Lượt xem: 52
3 File TCVN 7447-5-54:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54 : Lựa chọn va lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2022 - 05:57:32
,
Lượt xem: 205
4 File Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị điện khác
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2022 - 05:48:19
,
Lượt xem: 162
5 File TCVN 7447-5-56:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-56 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:39:01
,
Lượt xem: 165
6 File TCVN 7447-6:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6 : Kiểm tra
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:33:01
,
Lượt xem: 146
7 File TCVN 6592-2 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 : Áptômát
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:24:21
,
Lượt xem: 229
8 File TCVN 6592-1 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Quy tắc chung
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:17:59
,
Lượt xem: 312
9 File TCVN 7994-1 : 2009 Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/04/2022 - 08:53:44
,
Lượt xem: 185
10 File TCVN 6592-4-1 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp Phần 4-1 : Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ - Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ kiểu điện cơ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/04/2022 - 08:43:33
,
Lượt xem: 263
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Một vài sơ đồ Điều khiển động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc, dây quấn
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 10:34:45
,
Lượt xem: 49
2 File Giáo trình Thiết bị điện hệ thống lưới điện và máy điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 10:02:00
,
Lượt xem: 39
3 File Đặc tính kỹ thuật Động cơ điện không đồng bộ 3 pha Rôto lồng sóc 50Hz
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/09/2022 - 09:38:08
,
Lượt xem: 34
4 File Bản vẽ chi tiết sơ đồ nguyên lý của mạch khởi động sao - tam giác
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 09:14:23
,
Lượt xem: 64
5 File Phương pháp tính chọn động cơ cho cơ cấu nâng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/09/2022 - 08:39:58
,
Lượt xem: 49
6 File Mạch mẫu và code mẫu, mô phỏng đo độ ẩm không khí dùng HS1101, AT89C51, LCD
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/09/2022 - 12:04:35
,
Lượt xem: 70
7 File Code mẫu về đo nhiệt độ dùng DS18b20, AT89C52, LED 7 vạch
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2022 - 11:37:58
,
Lượt xem: 50
8 File Sơ đồ nguyên lý màn hình LCD Acer FP553
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2022 - 10:48:22
,
Lượt xem: 45
9 File Đề tài Ứng dụng lý thuyết hiện đại Thiết kế modul điều khiển động cơ DC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/09/2022 - 10:32:05
,
Lượt xem: 87
10 File Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8501
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 04/09/2022 - 05:20:59
,
Lượt xem: 65