Rơ le số bảo vệ cách điện
Người đăng: Trần Luyến
Ngày cập nhật: 13/03/2016 - 09:42:57
Lượt xem: 1490

Rơ le số bảo vệ cách điện

Tác giả: Vũ Trọng Tuyển
Nguồn:


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Chức năng, nhiệm vụ của Rơ le số bảo vệ cách điện :
+Đo canh điện trở cách điện của thiết bị điện. Phải đo ngay khi thiết bị đang là việc.
+Khi xảy ra sự cố về cách điện của thiết bị điện phải tác động cắt ngay thiết bị đó ra khỏi lưới điện. Thông báo về sự cố này bằng đèn báo hoặc còi báo.
+Hiển thị giá trị điện trở đo được.
+Có thể cài đặt các thông số config và thông số setting cho rơle như khoảng đo yêu cầu chính xác, số đoạn tuyến tính hoá, hệ số tuyến tính hoá trên từng đoạn, điện trở ngưỡng...
+Ghi lại lịch sử cách điện.
+Truyền tin với phòng điều khiển trung tâm của hệ thống thu thập quản lý và điều khiển dữ liệu của nhà máy qua cổng truyền thông RS232 hoặc RS485, để người vận hành có thể đối thoại, cài đặt thông số cho Rơle từ phòng điều khiển trung tâm.

Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến