Những khái niệm cơ bản về đo lường
Người đăng: minhdai2410
Ngày cập nhật: 10/12/2017 - 02:38:16
Lượt xem: 960

Những khái niệm cơ bản về đo lường

Tác giả: Hung Hoang Duong
Nguồn: sưu tầm


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng một đại lượng cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo. Hoặc có thể định nghĩa rằng đo lường là hành động cụ thể thực hiện bằng công cụ đo lường để tìm trị số của một đại lượng chưa biết biểu thị bằng đơn vị đo lường. Trong một số trường hợpđo lường như là quá trình so sánh đại lượng cần đo với đại lượng chuẩn và số ta nhận được gọi là kết quả đo lường hay đại lượng bị đo.

Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến