Lý thuyết mạch - Nguyễn Quốc Dinh
Người đăng: linhvp
Ngày cập nhật: 04/10/2017 - 01:01:35
Lượt xem: 2260

Lý thuyết mạch - Nguyễn Quốc Dinh

Tác giả: Nguyễn Quốc Dinh
Nguồn:


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Học liệu này gồm có sáu chương. Chương I đề cập đến các khái niệm, các thông số cơ bản của lý thuyết mạch, đồng thời giúp sinh viên có một cách nhìn tổng quan những vấn đề mà môn học này quan tâm. Chương II nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số trạng thái của mạch điện, các nguyên lý và các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện. Chương III đi sâu nghiên cứu phương pháp phân tích các quá trình quá độ trong mạch. Chương IV trình bày các cách biểu diễn hàm mạch và phương pháp vẽ đặc tuyến tần số của hàm mạch. Chương V đề cập tới lý thuyết mạng bốn cực và ứng dụng trong nghiên cứu một số hệ thống. Chương VI giới thiệu các vấn đề cơ bản trong tổng hợp mạch tuyến tính. Cuối cùng là một số phụ lục và tài liệu tham khảo cho công việc biên soạn

Bình Luận
Cùng người đăng: linhvp
# Tên tệp Người Đăng
1 Tìm hiểu khối nguồn và cách kiểm tra sửa chữa linhvp
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến