Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây
Người đăng: biendt
Ngày cập nhật: 07/10/2016 - 07:27:42
Lượt xem: 1051

Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây

Tác giả: Trần Thị Thanh
Nguồn: ĐH Bách Khoa HCM


Nội dung tóm tắt tài liệu :


Cấu trúc của luận án gồm 7 chương :
Chương 1 : Đưa ra các khái niệm về sóng hài, ảnh hưởng của sóng hài, và vai trò của mạch lọc tích cực trong việc loại bỏ sóng hài trên lưới điện.
Chương 2 : Trình bày về phương pháp điều khiển mạch lọc tích cực
song song áp dụng cho tải 3 pha 4 dây.
Chương 3 : Đưa ra các bước cần thiết để xây dựng mô hình mạch lọc
tích cực song song 3 pha 4 dây trong môi trường simulink của phần mềm Matlab.
Chương 4 : Khảo sát mạch lọc tích cực đã được xây dựng ở chương 3. Ngoài việc khảo sát đáp ứng của mạch lọc, ta còn xét ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của mạch lọc như : thay đổi công suất PQ của tải 3 pha 4 dây, biên độ sai số của khâu tạo trễ và nguồn DC của bộ nghịch lưu.
Chương 5 : Kết luận, nhận xét về đề tài đã thực hiện, đưa ra các điểm tồn tại cũng như phương hướng phát triển của đề tài.
Chương 6 : Phụ lục, trình bày chi tiết các kết quả mô phỏng thực hiện trong chưong 4.


Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến