Layout Design Guide for Low & High Speed
File
Người đăng: biendt
|
Ngày cập nhật: 20/05/2022 - 01:29:31
|
Tác giả:
|
Nguồn:

Layout Design Guide for Low & High Speed

229 1

Tài liệu hướng dẫn thiết kế layout (PCB) cho mạch tín hiệu (Cao, thấp) cho các giao tiếp PCI, USB, SATA, LAN, HD Audio, VGA, I2C, SPI....


The Apalis and Colibri modules feature a range of high speed interfaces which need special treatment with regards to its PCB layout. This section describes a collection of basic rules to follow. It should be noted however that it is not often possible to follow all the rules. It is the job of the design engineer, with the aid of this design guide, to decide which rules can be violated, in what area, for which signals, and when it is necessary to do so.
The interfaces have an ‘importance priority’ over one another when it comes to ensuring optimal routing of designs. The below-mentioned list describes the importance priority of the signals. PCIe is the first one on the list and has the highest priority, and should be routed with special care. Signals continue to be ordered with descending priority and as such become less problematic with respect to layout and routing. Often, a good approach to take is to layout and route interfaces in order of their importance priority, from high to low.
1. PCI Express
2. USB 3.0 (Super Speed signals)
3. SATA
4. Ethernet
5. HDMI
6. LVDS Display
7. USB 2.0
8. SD/MMC/SDIO
9. Parallel RGB LCD Interface
10. Parallel Camera Input
11. HD Audio
12. Analogue VGA
13. Analogue Audio, ADC Inputs, Touch Panel
14. Low Speed Interfaces (I2C, UART, SPI, CAN, PWM, OWR, S/PDIF, Keypad, GPIO)

Bình Luận
Cùng danh mục: Thiết kế mạch in - PCB
# Tên tệp
1 File Signal Integrity Considerations for High Speed Digital Hardware Design
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/05/2022 - 01:17:15
,
Lượt xem: 203
2 File Những khái niệm cơ bản trong thiết kế PCB
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 03/03/2016 - 10:38:16
,
Lượt xem: 3777
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 File Dạy nghề sửa chữa Tủ lạnh và Máy điều hòa dân dụng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 12/08/2022 - 06:41:49
,
Lượt xem: 33
2 File Sửa chữa, lắp đặt Quạt và Động cơ điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 10/08/2022 - 08:14:30
,
Lượt xem: 31
3 File Đồ án Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/08/2022 - 12:14:49
,
Lượt xem: 44
4 File DIY KIT 109 Stepper Motor Driver (DIY Driver cho động cơ bước)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 11:59:12
,
Lượt xem: 36
5 File Bài tập câu hỏi và trả lời về PLC từ cơ bản đến nâng cao
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 07:57:35
,
Lượt xem: 38
6 File Tài liệu huấn luyện sửa chữa máy giặt LG lồng đứng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 08/08/2022 - 06:02:45
,
Lượt xem: 26
7 File Cách thức giảm nhiễu EMI trong mạch Buck Converter
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:44:06
,
Lượt xem: 74
8 File Đồ án Mô hình đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:28:27
,
Lượt xem: 81
9 File Các bài tập ứng dụng PLC Mitsubishi
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/07/2022 - 08:16:25
,
Lượt xem: 87
10 File Lập trình điều khiển Arduino cho người mới bắt đầu V2
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2022 - 08:24:43
,
Lượt xem: 124