Slide Lập trình WCC cho hệ thống Scada
Người đăng: Phú ĐCN
Ngày cập nhật: 22/06/2018 - 08:19:44
Lượt xem: 356

Slide Lập trình WCC cho hệ thống Scada

Tác giả:
Nguồn: Sưu tầm


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Một số chức năng cơ bản của hệ thống SCADA
+ Điều khiển (Control)
+ Hiển thị (Display): Trend (Historical), Table...
+ Cảnh báo (Alarm)
+ Lưu trữ (Archieve)
+ In ấn (Report)
Một sốphần mềm cho hệSCADA hiện cótại Việt Nam WinCC (Siemens), Fix-Intellution, Wonderware, Scitect, Plantscape (Honeywell)...

Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến