Kỹ thuật Đo - Đo điện
Người đăng: biendt
,
Ngày cập nhật: 06/07/2019 - 09:27:08
,
Lượt xem: 42

Kỹ thuật Đo - Đo điện

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tân - Ngô Văn Kỳ
Nguồn: Trường ĐH Bách Khoa Hồ Chí Minh


Nội dung tóm tắt tài liệu :


Nội dung của giáo trình :
- Chương 1 : Khái niệm về đo lường : Đại lượng đo lường, chắc năng và đặc tính của thiết bị đo lường, chuẩn hóa trong đo lường, chất lượng của đo lường.. sự lựa chọn, tính cẩn thận và các dùng thiết bị đo…
- Chương 2 : Đo điện áp và đo dòng điện : Cơ cấu chỉ thị kim, Đo dòng một chiều (DC) và xoay chiều (AC), Đo điện áp AC và DC, Đo điện áp DC bằng phương pháp biến trở, Vôn kế điện tử đo điện áp DC…
- Chương 3 : Đo điện trở : Đo điện trở bằng vôn kế, ampe kế, Mạch đo điện trở trong Ohm-kế…
- Chương 4 : Đo điện dung, điện cảm và hỗ cảm
- Chương 5 : Đo công suất và điện năng
- Chương 6 : Đo đại lượng cơ học vật thể rắn
- Chương 7 : Đo nhiệt độ
- Chương 8 : Đo các đại lượng chất lỏng
- Chương 9 : Đo đại lượng quang
- Chương 10 : Dao động ký, tia âm cực và máy ghi X-Y


Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Điện - Điện tử
# Tên tệp
1 Ngắn mạch trong hệ thống điện [ĐH Điện Lực]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2019 - 11:35:14
,
Lượt xem: 19
2 Vận hành hệ thống điện [ĐH Điện Lực]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2019 - 11:30:00
,
Lượt xem: 14
3 Ngắn mạch trong hệ thống điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/07/2019 - 05:28:13
,
Lượt xem: 27
4 Vận hành hệ thống điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/07/2019 - 09:38:22
,
Lượt xem: 32
5 Giáo trình Mô đun : Đo lường điện - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/06/2019 - 05:25:00
,
Lượt xem: 69
6 Giáo trình Mô đun : Điều khiển điện khí nén - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/06/2019 - 05:15:38
,
Lượt xem: 70
7 Giáo trình Mô đun : Khí cụ điện - dùng cho cao đẳng nghề điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/06/2019 - 04:42:17
,
Lượt xem: 60
8 Giáo trình Mô đun : Vẽ điện - dùng cho cao đẳng nghề điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/06/2019 - 04:39:24
,
Lượt xem: 71
9 Vi điều khiển PIC16F877A - Tài liệu datasheet Tiếng Việt
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/05/2019 - 09:58:26
,
Lượt xem: 222
10 Personal Computer Circuit Design Tools - Thư viện linh kiện cho thiết kế
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/05/2019 - 09:10:50
,
Lượt xem: 150
Cùng người đăng: biendt
# Tên tệp
1 Ngắn mạch trong hệ thống điện [ĐH Điện Lực]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2019 - 11:35:14
,
Lượt xem: 19
2 Vận hành hệ thống điện [ĐH Điện Lực]
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2019 - 11:30:00
,
Lượt xem: 14
3 Tài liệu tập huấn An toàn điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/07/2019 - 11:24:04
,
Lượt xem: 18
4 Quy định hạng mục thí nghiệm định kỳ thiết bị truyền tải điện của EVN
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/07/2019 - 05:36:31
,
Lượt xem: 16
5 Ngắn mạch trong hệ thống điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/07/2019 - 05:28:13
,
Lượt xem: 27
6 Vận hành hệ thống điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/07/2019 - 09:38:22
,
Lượt xem: 32
7 ĐLVN 18 : 1998 - Máy biến dòng đo lường - Quy trình kiểm định
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/06/2019 - 02:09:33
,
Lượt xem: 36
8 Quy trình thí nghiệm máy biến áp điện lực
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 26/06/2019 - 05:48:19
,
Lượt xem: 53
9 Quy trình vận hành và bảo dưỡng chống sét loại :3EL2
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/06/2019 - 11:59:47
,
Lượt xem: 29
10 Quy trình thí nghiệm máy biến dòng điện và máy biến điện áp (bản thẩm định)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/06/2019 - 11:47:20
,
Lượt xem: 29
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến