Giáo trình Kỹ thuật đo lường điện
Người đăng: biendt
Ngày cập nhật: 20/08/2017 - 05:27:50
Lượt xem: 2763

Giáo trình Kỹ thuật đo lường điện

Tác giả:
Nguồn: Sưu tầm


Nội dung tóm tắt tài liệu :


Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để cso kết quả bằng số so với đơn vị của đại lượng đo.
Phân loại cách thực hiện phép đo :
+ Đo trực tiếp : là cách đo mà kết quả đo nhận 1 được trực tiếp từ phép đo duy nhất.
+ Đo gián tiếp : là cách đo mà kết quả đo được suy ra từ sự phối hợp của nhiều nhóm đo dùng cách trực tiếp.
+ Đo hợp bộ : là cách đo gần giống cách đo gián tiếp nhưng kết quả nhận được phải thông qua giải một phương trình hay hệ phương trình mà các thông số đã biết chính là cách số liệu đo được.
+ Đo thống kê : Để đảm bảo chính xác người ta đo nhiều lần rồi lấy giá trị trung bình.


Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến