Đồ án tìm hiệu thiết kế bộ PID cho hệ truyền động động cơ biến tần 650
Người đăng: biendt
Ngày cập nhật: 01/10/2017 - 08:53:29
Lượt xem: 1800

Đồ án tìm hiệu thiết kế bộ PID cho hệ truyền động động cơ biến tần 650

Tác giả: Ngô Văn Chắc
Nguồn:


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Nội dung của đề tài :
Chương I : Tìm hiểu về động cơ không đồng bộ ba pha
Chương II: Các phương án điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
Chương III: Tìm hiểu về biến tần
Chương IV: Tìm hiểu máy biến tần 650
Yêu cầu thiết kế bộ PID cho biến tần :
Bộ điều khiển PID có hàm truyền: WPID(s)=KP(1+1/Ti.s +Tds)
Với các tham số Kp,Ti,Td chỉnh định được.
Đối tượng là khâu trễ và khâu quán tính bậc nhất có hàm truyền:WĐT(s)= e^(-Ls)/Ts+1
Với tham số L,T cho trước: L/T=0.1; T=20.

Bình Luận
Daoconghongphuc - 24/11/2017 - 03:39:54

Xin cảm ơn


Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến