Điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng (Dùng Pic)
Người đăng: Nguyễn Đình Đức
,
Ngày cập nhật: 21/06/2015 - 01:04:34
,
Lượt xem: 4041

Điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng (Dùng Pic)

Tác giả: Đức
Nguồn:


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Trong file của mình gồm:
+ Code: được viết bằng PIC C COMPILER. Mình đặt tên là "main"
+ File mô phỏng: lo ap trung ver1.DSN và vẽ bằng Proteus7.9
+ File mạch in: mình đã ghi rõ là file mạch in
+ Về chức năng: Có 2 biến trở để điều chỉnh nhiệt độ ở ngưỡng trên(TH) và ngưỡng dưới(TL)...
           Nếu T<TL : Bóng đèn bật
           Nếu TL<T<TH: không làm gì cả
           Nếu T>TH : Quạt bật

Bình Luận
Cùng danh mục: Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
1 Đề tài xây dựng đồng hồ thời gian thực hiện thị trên LED 7 thanh AT89C52 + DS1307
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/06/2019 - 09:27:18
,
Lượt xem: 803
2 Luận văn nghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung - PWM cho bộ nghich lưu đa bậc ghép tầng.
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/05/2019 - 09:42:51
,
Lượt xem: 502
3 Bài báo ứng dụng FPGA điều khiển vector không gian cho AC-AC Maxtrix converter 3 pha
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/08/2017 - 05:16:08
,
Lượt xem: 2672
4 Luận văn mô phỏng và thiết kế mạch sạc Acquy từ năng lượng mặt trời
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 30/06/2017 - 10:16:10
,
Lượt xem: 2973
5 Luận văn ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi AD & DA
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 21/10/2016 - 07:04:57
,
Lượt xem: 1646
6 Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/10/2016 - 07:27:42
,
Lượt xem: 1494
7 Đồ án Thiết kế và lắp ráp bộ chỉnh lưu cho động cơ một chiều
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 20/08/2016 - 06:40:26
,
Lượt xem: 2038
8 Đồ án thiết kế lò điện trở công suất 40KW
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 06/06/2016 - 07:00:27
,
Lượt xem: 2345
9 Điều khiển nhiệt độ theo phương pháp PID dùng Psoc CY8C29466
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/06/2016 - 06:56:28
,
Lượt xem: 1532
10 Đề tài Đo điện năng từ xa qua mạng RS485
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 02/05/2016 - 11:02:35
,
Lượt xem: 1892
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến