Đề tài Đo điện năng từ xa qua mạng RS485
Người đăng: biendt
Ngày cập nhật: 02/05/2016 - 11:02:35
Lượt xem: 1338

Đề tài Đo điện năng từ xa qua mạng RS485

Tác giả: Lê Hoàng Bảo
Nguồn: Sưu tầm


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Nội dung của đề tài gồm : 

Phần 1 :
+ Chương 1 : Khái quát các phương pháp đo điện năng
+ Chương 2 : Giới thiệu IC đo điện năng AT73C540 (hãng Atmel)
+ Chương 3 : Giới thiệu IC đo điện năng AD7755 (Hãng Analog Devices)
+ Chương 4 : Giới thiệu IC đo điện năng SA2002H (Hãng Sames)
Phần 2 : Thông số kỹ thuật linh kiện
+ Chương 1 : IC vi xử lý AT89C52 (hãng Atmel)
+ IC đồng hồ thời gian thực DS12887 (Hãng Maxim)
+ IC bộ nhớ ROM nối tiếp AT24C64
+ Thiết bị hiện thị LCD HD44780
Phần 3 : Một số chuẩn truyền thông và giao thức tiêu biểu
+ Chương 1 : Tiêu chuẩn truyền thông RS232
+ Chương 2 : Tiêu chuẩn truyền thông RS485
+ Chương 3 : Một số giao thức truyền thông tiêu biểu
Phần 4 : Thiết kế phần cứng và phần mềm của Vi xử lý

 

Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến