Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
49 Xây dựng hệ thống điều khiển ánh sáng dùng Chip Psoc
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 10:24:53
,
Lượt xem: 1013
50 Bài tập Đồng hồ LCD bằng vi xử lý AT89C51
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 10:01:20
,
Lượt xem: 1117
51 Đồ án điều khiển giám sát thiết bị điện trong nhà
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/12/2014 - 11:25:58
,
Lượt xem: 1293
52 Luận văn Mô hình mạch kích dùng Thyritor
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/12/2014 - 09:17:18
,
Lượt xem: 1232
53 Luận văn Quy trình công nghệ chế tạo máy biến áp
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 10:16:50
,
Lượt xem: 1188
54 Đồ án Ổn áp nguồn Buck dùng 555
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 10:00:38
,
Lượt xem: 1625
55 Luận văn Đo lực và ứng suất
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 09:50:09
,
Lượt xem: 991
56 Luận văn Ứng dụng vi mạch số lập trình
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 09:44:47
,
Lượt xem: 976
57 Luận án Tìm hiểu MISULINK trong MATBLAB
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 06:12:51
,
Lượt xem: 1010
58 Thu phát hồng ngoại dùng BL9148 và BL9149
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 05:39:00
,
Lượt xem: 1530
59 Đề tài Mạch đồng hồ số dùng LED ma trận
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 05:29:13
,
Lượt xem: 1490
60 Đồng hồ số dùng IC 555
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 05:07:32
,
Lượt xem: 1649
61 Nghiên cứu và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 10:56:53
,
Lượt xem: 942
62 Đồ án Vi điều khiển khống chế nhiệt độ
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/12/2014 - 10:15:50
,
Lượt xem: 1198
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến