Đề tài - Điện - Điện Tử
# Tên tệp
25 Đồ án Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng IC số
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 07/02/2015 - 07:16:35
,
Lượt xem: 3911
26 Đồ án Thiết kế lưới điện
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 07/02/2015 - 06:53:50
,
Lượt xem: 1950
27 Đồ án Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SinPWM sử dụng dsPIC30F6010
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 06/02/2015 - 06:52:09
,
Lượt xem: 1792
28 Đề tài Thiết kế đồng hồ số (AT89S52 + DS12887)
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 05/02/2015 - 06:46:29
,
Lượt xem: 2374
29 Đồ án Thiết kế bộ biến tần nguồn áp điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha roto lòng sóc dùng AT89C51
Người đăng: hqdt
,
Ngày đăng: 03/02/2015 - 07:04:21
,
Lượt xem: 1978
30 Đề tài Thiết kế bộ nạp acquy tự động ổn dòng và ổn áp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 31/01/2015 - 07:15:32
,
Lượt xem: 2782
31 Đề tài Điều khiển tốc độ động cơ dùng IC số
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 29/01/2015 - 10:33:14
,
Lượt xem: 2365
32 Đề tài Mạch khống chế nhiệt độ dùng 8501
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 29/01/2015 - 10:12:55
,
Lượt xem: 1831
33 Đo nhiệt độ sử dụng LM35, ADC0804 và 8501
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/01/2015 - 10:45:47
,
Lượt xem: 4786
34 Đồ án Điều chỉnh động cơ điện một chiều kích từ độc lập
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/01/2015 - 10:24:21
,
Lượt xem: 1562
35 Đồ án Thiết kế máy biến áp điện lực
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/01/2015 - 07:17:24
,
Lượt xem: 1559
36 Điều chế SinPWM điều khiển động cơ KĐB 3 pha (Psoc và IRAMX16UP60A)
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/01/2015 - 07:13:31
,
Lượt xem: 1763
37 Đồ án Cung cấp điện cho nhà sản xuất máy kéo
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/01/2015 - 06:37:48
,
Lượt xem: 1240
38 Đồ án Lập trình C cho vi điều khiển 8501
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 20/01/2015 - 07:03:10
,
Lượt xem: 1670
39 Đồ án Thiết kế bo mạch điều khiển nhiệt độ
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 14/01/2015 - 07:12:01
,
Lượt xem: 1475
40 Đồ án Điều khiển động cơ DC dùng Psoc
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 02/01/2015 - 06:39:05
,
Lượt xem: 1268
41 Đồ án Đo tốc độ động cơ dùng IC số ( 1000 RPM)
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 02/01/2015 - 06:07:20
,
Lượt xem: 1260
42 Đồ án Mạch đèn giao thông ngã tư
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 30/12/2014 - 09:22:50
,
Lượt xem: 2324
43 Đồ án điều khiển giám sát thiết bị điện trong nhà
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 09:53:06
,
Lượt xem: 1499
44 Bài tập Điều khiển tốc độ vòng quay động cơ DC dùng IC số
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 09:40:52
,
Lượt xem: 1075
45 Đồ án Thiết kế điều khiển giám sát qua Camera
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 09:17:20
,
Lượt xem: 1235
46 Đề tài Ứng dụng vi điều khiển P89V51RD2 thiết kế Robot tự động
Người đăng: Trần Luyến
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 09:09:09
,
Lượt xem: 1129
47 Đồ án Chế tạo máy masage dùng Vi điều khiển
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 04:00:18
,
Lượt xem: 1265
48 Công nghệ Touch (Nút cảm ứng) Dùng PIC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/12/2014 - 03:26:19
,
Lượt xem: 2394
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến