Cơ Sở Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Người đăng: ck33spkt
,
Ngày cập nhật: 28/01/2016 - 09:21:47
,
Lượt xem: 2298

Cơ Sở Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động

Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Nguồn: ĐHBK HN


Nội dung tóm tắt tài liệu :

Phần mở đầu : Khái quát chung về điều khiển
Phần một : Hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục
Chương 1 : Mô tả toán học hệ thống tuyến tính liên tục
Chương 2 : Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều chỉnh tự động
Chương 3 : Đánh giá chất lượng quá trình quá độ
Phần Hai : Hệ thống điều chỉnh xung tuyến tính
Chương 1 : Tổng quát về hệ thống điều khiển xung
Chương 2 : Lí thuyết hệ thống điều khiển xung.

Bình Luận
Cùng danh mục: Giáo trình Tự Động Hóa
# Tên tệp
1 Giáo trình Mô đun : Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:23:39
,
Lượt xem: 800
2 Giáo trình Mô đun : Điện tử công suất - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:20:38
,
Lượt xem: 700
3 Giáo trình Mô đun : Truyền động điện - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:18:14
,
Lượt xem: 610
4 Giáo trình Mô đun : PLC cơ bản - dùng cho CĐN điện công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 03/08/2019 - 09:15:47
,
Lượt xem: 801
5 Slide Lập trình WCC cho hệ thống Scada
Người đăng: Phú ĐCN
,
Ngày đăng: 22/06/2018 - 08:19:44
,
Lượt xem: 974
6 Hướng dẫn tóm tắt cài đặt thông số Biến tần Delta VFD - EL Series
Người đăng: Phú ĐCN
,
Ngày đăng: 08/04/2018 - 10:21:22
,
Lượt xem: 820
7 Luận văn Xây dựng phương pháp thí nghiệm Rơle bảo vệ trong trạm biến áp tự động hóa sử dụng giao thức IEC 61850
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/09/2017 - 09:33:05
,
Lượt xem: 2025
8 Giáo trình Điều khiển Logic và PLC
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 13/08/2017 - 09:54:24
,
Lượt xem: 3790
9 Giáo trình tự động hóa quá trình công nghệ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/05/2017 - 06:54:49
,
Lượt xem: 2054
10 Hướng dẫn lập trình Bộ điều khiển (PLC Handbook)
Người đăng: mrphattoan
,
Ngày đăng: 15/03/2017 - 11:14:17
,
Lượt xem: 2910
Cùng người đăng: ck33spkt
# Tên tệp
1 110 Thyristor Project using SCRs and TRIACS
Người đăng: ck33spkt
,
Ngày đăng: 28/01/2016 - 09:01:20
,
Lượt xem: 1311
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến