Bài báo ứng dụng FPGA điều khiển vector không gian cho AC-AC Maxtrix converter 3 pha
Người đăng: biendt
Ngày cập nhật: 20/08/2017 - 05:16:08
Lượt xem: 2263

Bài báo ứng dụng FPGA điều khiển vector không gian cho AC-AC Maxtrix converter 3 pha

Tác giả: TS Nguyễn Văn Nhờ, Dương Hữu Trí
Nguồn: ĐH Bách Khoa Hồ Chí Minh


Nội dung tóm tắt tài liệu :

TÓM TẮT- Bài báo này trình bài một giải thuật điều khiển PWM cho bộ chuyển đổi nguồn 3 pha AC-AC matrix converter với dòng đầu vào, áp đầu ra có dạng sin. Giải thuật được phát triển dựa trên kỹ thuật điều chế vec tơ không gian(SVPWM). Giải thuật đạt được tỉ số điều chế cực đại 0.866 và hệ số công suất đầu vào bằng 1. Kỹ thuật này được kiểm chứng thông qua kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink và thực nghiệm trên Card FPGA Spartan 3E với chuyển mạch bốn bước.

Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến