Thông tin linh kiện điện tử

Một số IC thông dụng khác

02/08/2010 11:06:39 / Lượt xem: 8255 / Người đăng: biendt

Trên thị trường có rất nhiều loại IC mà ta chưa biết đến nó. Nhưng con IC này có những úng dụng vào thực tế rất hay. Nếu như ta …

IC số - Họ TLL

02/08/2010 10:45:07 / Lượt xem: 3472 / Người đăng: biendt

Các bạn chú ý : Họ 74 có nhiều mức công suất khác nhau. Nó chỉ khác nhau bằng các chữ cái như : LS - HC - HCT. Mức …

Điều chỉnh biến đổi điện áp

02/08/2010 10:42:05 / Lượt xem: 3100 / Người đăng: biendt

Đây là một số linh kiện có tác dụng biến đỏi điện áp điều chỉnh bằng biến trở điều chỉnh. Có giải điện áp khá rộng từ +-1.2V đến +-37V …

Linh kiện ổ áp dương âm họ 78 và 79

02/08/2010 10:40:54 / Lượt xem: 2348 / Người đăng: biendt

Đây là họ 78 và 79 có tác dụng ổn định điện áp đầu ra nếu điện áp vào luôn luôn phải lớn hơn điện áp đầu ra là 3V. …

Transitor - Họ 2N

02/08/2010 10:47:01 / Lượt xem: 3952 / Người đăng: biendt

Dưới đây là họ transitor 2N. Tran này không nhầm do  USA sản xuất. Để Download datasheet các pác vui lòng vào : www.alldatasheet.com để lấy nóBảng mình họa các thông …

Transitor - Dòng 2SA

02/08/2010 10:48:38 / Lượt xem: 3139 / Người đăng: biendt

Dòng này chủ yếu là kênh P! Các bạn có thể tham khảo!Để Download datasheet các pác vui lòng vào : www.alldatasheet.com để lấy nóHình ảnh mình họa những thông …

Transiotr - Dòng 2SB

02/08/2010 10:51:29 / Lượt xem: 2155 / Người đăng: biendt

Đối với dòng này cũng đa phần là kênh P - Với dòng cao và điện áp cao- công suất lớn Để Download datasheet các pác vui lòng vào : …

Transitor - Dòng 2SC

02/08/2010 10:53:42 / Lượt xem: 6823 / Người đăng: biendt

Loại tran này đa phần là kênh N - Các bạn tham khảo!Để Download datasheet các pác vui lòng vào : www.alldatasheet.com để lấy nóHình ảnh mình họa (Cách đọc …

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến