Danh sách bài viết

Máy biến áp giảm áp

31/05/2019 21:55:09 / Lượt xem: 383 / Người đăng: biendt

MBA giảm áp biến đổi điện áp cao và dòng điện nhỏ ở phía sơ cấp thành điện áp thấp và dòng điện cao ở phía thứ cấp. Kiểu MBA này được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị điện và trên các hệ thống điện

Máy biến áp tăng áp

31/05/2019 21:48:16 / Lượt xem: 1367 / Người đăng: biendt

Máy biến áp là thiết bị điện tĩnh biến đổi năng lượng điện (từ cuộn dây phía sơ cấp) thành năng lượng từ (trong lõi từ MBA) và biến đổi lại thành năng lượng điện (ở các phía thứ cấp MBA). Tần số làm việc và công suất danh định ở phía sơ cấp và thứ cấp MBA xấp xỉ bằng nhau

Máy biến áp tự ngẫu

31/05/2019 21:44:25 / Lượt xem: 406 / Người đăng: biendt

Trong MBA tự ngẫu, một cuộn dây duy nhất được sử dụng làm cuộn sơ cấp cũng như cuộn thứ cấp. Nhưng trong MBA 2 cuộn dây, hai cuộn dây khác nhau được dùng làm cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Sơ đồ của MBA tự ngẫu sẽ được trình bày dưới đây.

Máy biến áp khô

31/05/2019 21:34:41 / Lượt xem: 310 / Người đăng: biendt

Máy biến áp khô không sử dụng bất kỳ chất lỏng cách điện nào nơi mà cuộn dây và mạch từ được đặt bên trong. Thay vì các cuộn dây và lõi từ được đặt trong thùng kín thì chúng chịu áp lực bằng không khí.

[Video] - Đo tỉ số máy biến áp 1/3 pha sử dụng máy đo tỉ số biến 1 pha Raytech TR1

22/05/2019 21:24:02 / Lượt xem: 543 / Người đăng: biendt

Tổng quan : + Máy biến áp là thiết bị điện có chức năng truyền tải năng lượng thông qua cảm ứng điện từ. + Mục đích của việc đo lường : - Tham chiếu với tham số của nhà sản xuất để đánh giá tình trạng của máy biến áp - Điều kiện cần cho đấu nối máy biến áp song song. - Kiểm tra tỉ số biến trong sản xuất biến áp.

Máy biến dòng điện đo lường – Phần 4 – Thí nghiệm

17/05/2019 21:55:51 / Lượt xem: 528 / Người đăng: biendt

Theo IEC 61869-2-2012 và quyết định số 2929/QĐ-EVNNPT có rất nhiều hạng mục để thí nghiệm toàn diện một máy biến dòng điện. Bài viết chỉ trình bày các một số hạng mục thông thường của máy biến dòng điện như sau: - Đo tỉ số biến - Kiểm tra đặc tính từ hóa - Kiểm tra cực tính - Đo điện trở một chiều - Kiểm tra cách điện

Máy biến dòng điện đo lường – Phần 3.2 – Cấp chính xác CT bảo vệ

17/05/2019 21:47:07 / Lượt xem: 331 / Người đăng: biendt

Cấp chính xác CT bảo vệ bao gồm hai thông số: – Hệ số giới hạn cấp chính xác (ALF_Accuracy limit factor): – Cấp chính xác tiêu chuẩn: – Sai số biên độ, sai số góc pha, sai số phức không vượt ngưỡng giá trị ghi trong bảng sau (ở tần số định mức và tải định mức)

Máy biến dòng điện đo lường – Phần 3.1 – Cấp chính xác CT đo lường

17/05/2019 21:43:32 / Lượt xem: 630 / Người đăng: biendt

– Với CCX 0.1 – 0.2 – 0.5 – 1, sai số biên độ, góc pha ở tần số định mức không vượt quá giá trị ghi trong bảng sau (IEC 60044-1). Đối với tải phía thứ cấp nằm trong dải từ 25% đến 100% tải định mức.

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến