Mạch điện tử ứng dụng

Khuyếch đại âm thanh 2x5W dùng TDA1516Q

26/07/2010 05:21:31 / Lượt xem: 1897 / Người đăng: biendt

Linh kiện :C1-2=220nF 100V MKT   C5=2200uF 25V   IC1=TDA1516QC3=100uF 25V   C6-7=1000uF 40V   F1=2A FuseC4=100nF 100V MKT   D1=1N5408   M1-2=Loudspeaker 10w/4ohm

Khuyếch đại âm thanh 35W với LM391

26/07/2010 05:24:37 / Lượt xem: 1959 / Người đăng: biendt

Linh kiện :R1-3-5-8-10=1Kohm   C1=2.2uF 63V   TR1=10K biến trởR2-7-11=100Kohm   C2=4.7uF 25V   D1-2=IN4002R4-6=4.7Kohm   C3-17=47uF 63V   IC1=LM391R9-12=100ohm   C4-8-9=1nF 100V   Q1=BD139R13=47Kohm   C5=47nF 100V   Q2=BD140[separator]R14-15=0.15ohm 5W   C6=22pF ceramic   Q3=TIP2955R16=1ohm 2W carbon 5%   C7-11-12-13=100nF 100V MKT …

Khuyếch đại công suất âm thanh 65W

26/07/2010 05:27:21 / Lượt xem: 2806 / Người đăng: biendt

Tần số âm thanh là 1.5 đến 125KhzR1-15-16-21-22-17-18=1Kohm   R33=68ohm 5W   Q1-2=BC550CR2=47Kohm   R35-36=6.8ohm 1W   Q3-4=BC560CR3-4=10Mohm   TR1=1Kohm trimmer   Q5=BC560C[separator]R5-6-13-14=1.2Kohm   TR2=1Mohm trimmer   Q6=BC550CR7-12=47ohm   C1=2.2uF 63-100V MKT   Q7-11=BD140R8-9-10-11=22ohm   C2=1nF 100V MKT   Q8-9-10=BD139R19=82ohm   C3-4=2.7nF 100V …

Mạch khuyếch đại âm thanh 45W với HEXFET

26/07/2010 05:26:05 / Lượt xem: 3965 / Người đăng: biendt

Mạch này được cung cấp với 1 nguồn giống như mạch khuyếch đại trên với đâu ra :+V1=+32V   -V1=-32V   +V2=+12V   -V2=-12V   +V3=+32V[separator]Linh kiện :R1=47Kohm   C1-2-6-7=100nF 100V MKT   Q5-6=IRF9540R2-12=1Kohm   C3-4=22uF 25V   …

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến