Kiến thức ngành điện

Làm cách nào để kiểm tra một máy biến áp 1P trong các thiết bị ?

20/01/2015 13:07:55 / Lượt xem: 2187 / Người đăng: Trần Luyến

Máy biến áp là một thiết bị cấu thành từ nhiều chi tiết điện cơ, hoạt động trên một cơ chế sao cho mỗi điện trường có thể tạo ra một từ trường, và ngược lại. Điều này giúp tạo ra sự ngăn cách giữa 2 mạch điện bằng cách để cho mạch điện thứ nhất sinh ra một từ trường không dẫn được điện, còn mạch điện thứ hai thì thu hồi lại năng lượng trong quá trình tạo ra từ trường.

Vùng chống tĩnh điện - Electrostatic Protected Areas

02/01/2015 23:52:33 / Lượt xem: 1953 / Người đăng: biendt

EPA (Electrostatic Protected Areas) tạm dịch là Khu vực đã được bảo vệ tĩnh điện thường trực. Có nghĩa là đây là trạm làm việc đã được ngăn ngừa EOS/ESD, gọi là “Vùng Chống Tĩnh Điện”

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến